settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус е нашият Първосвещеник?

Отговор


Първосвещеник е само едно от многото звания, отнасяни към Исус: Месия, Спасител, Божият Син, Човешкият Син, Приятел на Грешниците, т.н. Всяко от тях се фокусира върху определен аспект от това кой е Той и какво означава това за нас. В книгата Евреи Исус е назован Първосвещеник (Евреи 2:17; 4:14). Думата „свещеник“ притежава две първични значения. Първо, тя означава някой, който посредничи при религиозните служби. Второ, тя означава някой, който е свещен или отделен да изпълнява тези служби.

Първото място, където откриваме думата, използвана в Библията, е в Битие 14. Аврам, Божи приятел, влиза в битка да спаси своя племенник Лот, който бил пленен от армията на Елам. При връщането си Аврам бил посрещнат от Мелхиседек, царят на Салим и свещеник на Всевишния Бог. Този мъж, чието име означава „цар на правда“, благословил Аврам и Всевишния Бог, който дал победа на Аврам. В отговор на благословията Аврам дал десятък (10 процента) от всички военни трофеи на Мелхиседек. С това действие Аврам признал високото положение на Мелхиседек като Божи свещеник.

След години правнукът на Аврам Леви бил избран от Бог да бъде бащата на свещеническото племе. Когато на Синайската планина бил даден Законът, Левитите били определени да бъдат служители на Скинията като семейството на Аарон станали свещеници. Свещениците отговаряли за застъпничеството пред Бог за народа чрез принасянето на многобройните жертви, изисквани от закона. Сред свещениците един бил избиран за Първосвещеник и влизал в Светая Светих веднъж годишно в Деня на Умилостивението да положи жертвената кръв върху Ковчега на Завета (Евреи 9:7). С тези ежедневни и годишни жертви били временно покривани греховете на хората докато дошъл Месията да отнеме техните грехове.

Когато Исус е наречен нашият Първосвещеник, това се отнася и до двете гореспоменати свещеничества. Също като Мелхиседек Той е ръкоположен за свещеник независимо от Закона, даден на Синайската планина (Евреи 5:6). Както свещениците левити Исус принесъл жертва да изпълни Божия Закон, когато принесъл Себе Си за нашите грехове (Евреи 7:26-27). За разлика от свещениците левити, които трябвало непрекъснато да принасят жертви, Исус трябвало само еднократно да принесе Своята жертва като придобил вечно откупуване за всички, които идват при Бог чрез Него (Евреи 9:12).

Един друг важен въпрос относно свещеничеството на Исус – всеки свещеник се определя сред хората. Исус, въпреки че е извечен Бог, стана човек, за да изстрада смъртта и да послужи като нашия Първосвещеник (Евреи 2:9). Като човек Той беше подложен на всички слабости и изкушения, на които сме подложени, така че да може лично да ни съчувства в нашите борби (Евреи 4:15). Исус е по-велик от всеки друг свещеник и затова Той е наречен нашият „Велик Първосвещеник“ в Евреи 4:14 и ни дава смелостта да пристъпим „с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно“ (Евреи 4:16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус е нашият Първосвещеник?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries