settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Словото стана плът (Йоан 1:14)?

Отговор


Терминът „слово" се използва по различни начини в Библията. В Новия Завет има две гръцки думи, преведени „слово": „рема" и „логос". Те имат леко различни значения. „Рема" обикновено означава „говорено слово". Например в Лука 1:38, когато ангел казал на Мария, че тя ще бъде майката на Божия Син, Мария отвърнала: „Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал (рема)."

„Логосът" обаче има по-широко, по-философско значение. Това е терминът, използван в Йоан 1. Той обикновено съдържа общо послание и се използва най-често като споменаване на Божието послание към човечеството. Например Лука 4:32 казва, че когато Исус поучавал хората, „учудваха се на учението Му, защото Неговото слово (логос) беше с власт." Хората били поразени не само от отделните думи, които Исус избирал, а от Неговото общо послание.

„Словото" (Логос) в Йоан 1 се отнася до Исус. Исус е цялостното послание – всичко, което Бог иска да съобщи на човека. Първата глава от Йоан ни дава поглед във взаимоотношението Отец-Син преди Исус да дойде на земята в човешка форма. Той е съществувал предвечно с Отца (стих 1), Той е участвал в сътворението на всичко (стих 3) и Той е „светлината на хората" (стих 4). Словото (Исус) е пълното въплъщение на всичко, което е Бог (Колосяни 1:19; 2:9; Йоан 14:9). Но Бог Отец е Дух. Той е невидим за човешкото око. Посланието за любов и изкупление, което Бог изговарял чрез пророците, оставало нечуто през вековете (Езекил 22:26; Матей 23:37). Хората намирали за лесно да отхвърлят посланието на невидимия Бог и да продължават в своя грях и непокорство. Затова Посланието стана плът, взе човешка форма и дойде да обитава сред нас (Матей 1:23; Римляни 8:3; Филипяни 2:5–11).

Гърците използвали думата „логос" да назоват нечий „ум", „разум" или „мъдрост". Йоан използвал това гръцко понятие да съобщи факта, че Исус, Втората Личност на Троицата е себеизразяването на Бог към света. В Стария Завет Божието Слово създало вселената (Псалом 33:6) и спасил нуждаещите се (Псалом 107:20). В глава 1 от неговото евангелие Йоан призовава евреите и невреите да приемат вечния Христос.

Исус разказал притча в Лука 20:9–16, за да обясни защо Словото трябвало да стане плът. „Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време. И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен. Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха. Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат. Но земеделците, като го видяха, разискваха по между си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше. Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други."

В тази притча Исус напомня на еврейските водачи, че те са отхвърлили пророците и сега отхвърлят Сина. „Логосът", Божието Слово, сега щяло да бъде предложено на всеки, а не само на евреите (Йоан 10:16; Галатяни 2:28; Колосяни 3:11). Защото Словото стана плът, ние имаме първосвещеник, който може да съчувства на нашите слабости, такъв, който е бил изкушаван по всеки начин, точно както и ние, и все пак не съгрешил (Евреи 4:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Словото стана плът (Йоан 1:14)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries