settings icon
share icon
Въпрос

Какво е ипостасно единство? Как може Исус да бъде Бог и човек едновременно?

Отговор


Ипостасно единство е терминът, който се използва, за да опише как Бог Син, Исус Христос, е приел човешка природа, но е останал същевременно напълно Бог. Исус винаги е бил Бог (Йоан 8:58, 10:30), но при въплъщението Исус става човешко същество (Йоан 1:14). Исус е Богочовекът, добавянето на човешко естество към божественото. Това е ипостасното единство, Исус Христос, една Личност, изцяло Бог и изцяло човек.

Двете природи на Исус, човешката и божествената, са неразделни. Исус завинаги ще бъде Богочовек, изцяло Бог и изцяло човек, две различни природи в една Личност. Човешката природа и божествената не са смесени, но са съединени без загуба на отделната идентичност. Исус понякога действаше в рамките на ограниченията на човечеството ( Йоан 4:6, 19:28), а друг път в силата на Своята божественост (Йоан 11:43; Матей 14:18-21). И в двата случая действията на Исус произлизаха от Неговата единствена личност. Исус има две природи, но само една личност.

Доктрината за ипостасното единство е опит да се обясни как Исус може да бъде Бог и човек едновременно. В крайна сметка това е доктрина, която ние не сме способни да разберем напълно. Невъзможно е за нас напълно да схванем как работи Бог. Като човешки същества с ограничени умове, ние не трябва да очакваме напълно да разбираме безкрайния Господ. Исус е Божият Син заради това, че Той беше заченат от Святия Дух (Лука 1:35). Но това не означава, че Исус не съществуваше преди да бъде заченат. Исус вече съществуваше ( Йоан 8:58, 10:30). Когато Исус беше заченат, Той стана човешко същество в допълнение на това, че вече беше Бог (Йоан 1:1, 14).

Исус е Бог и човек. Исус винаги е бил Бог, но стана човешко същество едва след като беше заченат от Мария. Исус стана човек, за да може да се идентифицира с нас в нашите борби (Евреи 2:17) и по-важно, за да може да умре на кръста, за да плати наказанието за нашите грехове (Филипяни 2:5-11). В обобщение, ипостасното единство ни учи, че Исус е напълно човек и напълно Бог, че няма смесване, нито отслабване на двете природи, и че Той е една единна Личност, завинаги.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е ипостасно единство? Как може Исус да бъде Бог и човек едновременно?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries