settings icon
share icon
Въпрос

Грешно ли е да имаме изображения на Исус?

Отговор


Когато Бог първоначално дал Закона Си на човечеството, Той започнал с изявление кой е Той: „Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството." (Изход 20:2) с предупреждение Израил да няма друг Бог освен Него. Той незабавно последвал това със забрана за правенето на какъвто и да е образ на нещо „което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята" (Изход 20:4) с цел поклонение или коленичене пред него. Изумителното в историята на еврейския народ е, че те нарушавали тази заповед повече от всяка друга. Отново и отново те правели идоли да представляват богове и им се покланяли; като се започне със създаването на златния телец по времето, когато Бог пишел Десетте Заповеди за Мойсей (Изход 32)! Идолопоклонството не само отдръпнало израилтяните от истинския и жив Бог, то довело до всички видове грехове, включително храмовата проституция, оргиите и дори жертването на деца.

Разбира се обикновеното притежание на изображение на Исус, окачено в дома или църквата, не означава, че хората практикуват идолопоклонство. Възможно е портрет на Исус или разпятие да стане обект на поклонение и в този случай поклонникът има вина. Но няма нищо в Новия Завет, което специално да забранява на християнина да има изображение на Исус. Такъм образ би могъл да напомня да се молим, да приковем отново вниманието си към Господ или да следваме стъпките на Христос. Но вярващите следва да знаят, че Господ не може да бъде сведен до двуизмерен образ и че молитвата или обожаването не може да се предлага на изображение. Изображението никога няма да бъде пълен образ на Бог или точно да изобразява Неговата слава и никога не трябва да замества как виждаме Бог или да задълбочава познанието ни за Него. И разбира се дори най-красивото представяне на Исус Христос е нищо повече от възприятието на един художник как изглежда Господ.

Ние всъщност не знаем как е изглеждал Исус. Ако за нас бяха важни подробностите от Неговия физически вид, Матей, Петър и Йоан със сигурност щяха да ни дадат точно описание, както биха направили и собствените братя на Исус, Яков и Юда. И все пак тези новозаветни автори не предлагат подробности за физическите черти на Исус. Оставено е на нашето въображение.

Със сигурност не се нуждаем от изображение, което да представи естеството на нашия Господ и Спасител. Трябва само да гледаме Неговото творение, както ни се напомня в Псалом 19:1–2: „Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание." В допълнение самото наше съществуване като изкупените на Господ, осветени и направени праведни от Неговата кръв, пролята на кръста, трябва винаги да Го държи пред нас.

Библията, самото Божие Слово, е също изпълнена с нефизически описание на Христос, които грабват въображението ни и вълнуват душите ни. Той е светлината на света (Йоан 1:5); хлябът на живота (Йоан 6:32–33); живата вода, която угасява жаждата на нашите души (Йоан 4:14); първосвещеникът, който се застъпва за нас пред Отца (Евреи 2:17); добрият пастир, който полага живота Си за Своите овце (Йоан 10:11, 14); Божият Агнец без недостатък (Откровение 13:8); Начинателят и Завършителят на нашата вяра (Евреи 12:2); пътят, истината, животът (Йоан 14:6); и самият образ на невидимия Бог (Колосяни 1:15). Такъв Спасител е по-красив за нас отколкото всеки къс хартия, окачен на стената.

В книгата си „Златната връзка" мисионерката Ейми Кармайкъл разказва за Прийна, млада индийка, която станала християнка и живеела в сиропиталището на мис Кармайкъл. Прийна никога не била виждала изображение на Исус; вместо това мис Кармайкъл се молела Светият Дух да се разкрие на всяко от момичетата, „тъй като кой освен Божественият може да покаже Божествения?" Един ден Прийна получила колет от чужбина. Тя го отворила нетърпеливо и извадила картина на Исус. Прийна невинно попитала кой е това и когато й казали, че това е Исус, тя избухнала в сълзи. „Какво има?", попитали те. „Защо плачеш?" Отговорът на малката Прийна казва всичко: „Мислех, че Той е много по-красив от това" (стр.151).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Грешно ли е да имаме изображения на Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries