settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус е приятел на грешниците?

Отговор


Фактът, че Исус е приятел на грешниците, означава, че Той е наш приятел и очаква да признаем Неговото присъствие и готовност. Божията любов към нас е почти отвъд представите. Когато разгледаме въплътяването на Исус – напускането Му на небето, за да се роди като безпомощно човешко бебе и да порасне и живее сред нас – започваме да получаваме проблясък за дълбочината на тази любов. Когато добавим към това Неговата пожертвователна смърт на кръста, тя е поразителна.

За да бъде „приятел на грешниците", Исус подложил Себе Си на живот в паднал, покварен свят, тъй като „всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога" (Римляни 3:23). Въпреки нашето греховно състояние, Исус желае взаимоотношение с нас.

Фразата „приятел на грешниците" идва от паралелни пасажи в евангелията. „Исус продължил: А на какво да уподобя човеците от това поколение? И на какво приличат? Те приличат на деца, седящи на пазаря, които викат едно на друго, казвайки: Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не плакахте. Защото Иоан Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие, и казвате: Бяс има. Дойде Човешкият Син, който яде и пие, и казвате: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците." (Лука 7:31–34; сравн. Матей 11:16–19).

В този пасаж Исус изтъква нивото на духовна незрялост сред онези, които считали себе си за „праведни" и „най-духовни". Основанието им се кореняло в стриктното спазване на ритуалите, закона и външния вид вместо в истинското разбиране на Божието сърце и взаимоотношение с Него. Те критикували Исус, че прекарва време с отхвърлените и „социално неприемливи" хора като Го наричали „приятел на грешниците".

Разказът за изгубената овца показва значението на изгубените и уязвимите, онези, които се лутат извън сигурното място. За Бог изгубените са толкова важни, че Той ще ги търси докато не ги намери и върне обратно на сигурно място. „А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях. И Той им изговори тая притча, като каза: Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери?" (Лука 15:1–4).

Исус ясно показал, че „дойде да потърси и да спаси погиналото". Той искал да бъде свързан с онези, които не били достатъчно добри по стандартите на самопровъзгласилите се за праведни фарисеи. Но точно отхвърлените били тези, които били отворени да чуят Христос и те имали значение за Бог!

Матей 9:10–13 разказва за друг случай, когато религиозните водачи се подигравали на Исус за хората, с които общувал. Той им отговаря като казва: „не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние]." (стих 13)

В Лука 4:18 Исус цитира Исая 61:1–2: „Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година" За да проповядва добрата новина на бедните, пленниците, слепите и угнетените, Исус трябвало да общува с тях.

Исус не опрощавал грехове, нито участвал в разрушителните дела на нечестивите. Като „приятел на грешниците" Исус показал, че „Божията благост е назначена да те води към покаяние" (Римляни 2:4). Исус водел съвършен, безгрешен живот и имал „власт на земята да прощава грехове" (Лука 5:24). Поради това имаме възможността да изживеем живот с променено сърце.

Нашият приятел Исус прекарвал време с грешниците, не за да се присъедини към техните греховни пътища, а да им донесе добрата новина, че съществува прошка. Много грешници били променени от Неговите думи на живот – Закхей бил съвършен пример (Лука 19:1–10).

Когато Го наричали с името „приятел на грешниците", враговете на Исус възнамерявали да Го обидят. За Негова слава и за наша вечна полза Исус понесъл такива обиди и станал „приятел, който се държи по-близко и от брат" (Притчи 18:24).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус е приятел на грешниците?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries