settings icon
share icon
Въпрос

Евреин ли е бил Исус?

Отговор


Трябва само да се разтърсиш из интернет днес, за да разбереш, че има голямо противоречие и несъгласие по въпроса дали Исус от Назарет е бил действително евреин. Преди да можем да отговорим на въпроса адекватно, трябва да си зададем един друг въпрос: кой (или какво) е евреин? Дори този въпрос има своите противоречиви елементи и отговорът зависи от това кой отговаря. Но една дефиниция, за която всяка от основните юдейски секти – ортодоксалните, консервативните и реформистките вероятно биха се съгласили е: „Евреин е всеки човек, чиято майка е еврейка или всеки човек, който е преминал през формалния процес на обръщането в юдаизъм“.

Въпреки че еврейската Библия не твърди никъде специално, че трябва да се използва произхода по майчина линия, съвременният равинистически юдаизъм вярва, че има няколко пасажа в Тората, където това се разбира или се подразбира, като Второзаконие 7:1-5; Левит 24:10; и Езра 10:2-3. Освен това има няколко примера в Писанието на езичници, които преминават към юдаизма (напр. Рут, моавката; вижте Рут 1:16, където Рут изразява гласно своето желание да приеме юдаизма), и са считани напълно за евреи като етническия юдеин.

Така че нека разгледаме тези три въпроса: Бил ли е Исус етнически евреин? Спазвал ли е Исус еврейския религиозен закон? И накрая, ако Исус е бил юдеин, защо християните не следват юдаизма?

Бил ли е Исус етнически евреин или била ли е неговата майка еврейка? Исус ясно се е идентифицирал с евреите от Неговото време, Неговия физически народ и племе и тяхната религия (въпреки че коригирал техните грешки). Бог нарочно Го изпратил на Юдея: „У Своите Си дойде (Юдея), но Своите Му (Юдея) Го не приеха. А на ония (юдеи), които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име…“ (Йоан 1:11-12 NKJV), и Той ясно каза: „Вие (езичниците) се покланяте на онова, което не знаете; ние (юдеите) се покланяме на онова, което (ние юдеите) знаем; защото спасението е от юдеите“ (Йоан 4:22 NKJV).

Най-първият стих на Новия Завет ясно прогласява еврейския етнически произход на Исус. „Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама“ (Матей 1:1). Очевидно е от пасажи като Евреи 7:14: „Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе“, че Исус е произлязъл от племето на Юдея, от което произлиза името „юдеин“. А Мария, майката на Исус? В родословието в Лука глава 3 виждаме ясно, че Мария е пряк потомък на цар Давид, което дава законното право на Исус да се възкачи на юдейския трон, както и определя етноса на Исус като еврейски.

Спазвал ли е Исус еврейския религиозен закон? И двамата родители на Исус „свършиха всичко, що беше според Господния закон“ (Лука 2:39). Неговите леля и чичо, Захария и Елисавета, също били съблюдаващи Тората евреи (Лука 1:6), така че можем да видим, че вероятно цялото семейство възприемало своята еврейска вяра много сериозно.

В Проповедта на Планината (Матей 5–7), Исус постоянно утвърждавал авторитета на Тората и Пророците (Матей 5:17), дори в Небесното Царство (Матей 5:19-20). Той редовно посещавал синагогата (Лука 4:16) и поученията Му били възприемани с уважение от другите евреи по Негово време (Лука 4:15). Той проповядвал в юдейския Храм в Ерусалим (Лука 21:37) и ако Той не е бил юдеин, Неговото влизане в тази част на Храма направо нямаше да бъде позволено (Деяния 21:28-30).

Исус също показвал външните знаци на спазващия еврейския закон. Той носел ресни по облеклото си (Лука 8:43; Матей 14:36) да служат за напомняне за заповедите (Числа 15:37-39). Той спазвал Пасхата (Йоан 2:13) и поемал към Ерусалим (Второзаконие 16:16) за този много важен юдейски поклонически празничен ден. Той спазвал Сукот или празника шатроразпъване (Йоан 7:2, 10) и поемал към Ерусалим (Йоан 7:14) както се изисква от Тората. Той също съблюдавал Ханука, празника на освещение на храма (Йоан 10:22) и вероятно Рош Хашана, празника на тръбите (Йоан 5:1), като отивал в Ерусалим при всички тези случаи, въпреки че не е заповядано в Тората. Ясно, Исус се идентифицирал като юдеин (Йоан 4:22) и като Цар на юдеите (Марк 15:2). От рождението Си до Своя последен Пасхален Седер (Лука 22:14-15) Исус живял като религиозен юдеин.

Така че, ако Исус е бил юдеин, защо християните не следват юдаизма? Законите на юдаизма били дадени на Мойсей за децата на Израил в много свещен и специален завет на Синайската Планина, записано в книгата Изход. В този завет Бог записал законите Си на каменни плочи и на Израил било заповядано да се подчиняват на всичко, което им било разкрито. Но този чудесен завет бил само картина на новия и по-добър завет, който Бог щял един ден да даде на Своя народ, както евреи, така и неевреи.

Този нов завет е записан в Еремия 31:31-34: „Ето идат дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет; Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; Защото те престъпиха Моя завет, въпреки че Аз им бях Господар, казва Господ. Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ. Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде; И няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия, до най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, И грехът им няма да помня вече.“

Днес християните не следват юдаизма, защото Мойсеевият закон е изпълнен в Исус Христос. Исус казва: „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня“ (Матей 5:17). А авторът на Евреи написал „А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване“ (Евреи 8:13).

Като християни ние нямаме нужда да следваме повече стария завет, тъй като старият завет бил заменен. Сега имаме по-добър завет, с по-добра жертва, прилаган от по-добър Първосвещеник! „И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест и с тяло измито в чиста вода; нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал“ (Евреи 10:19-23).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Евреин ли е бил Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries