settings icon
share icon
Въпрос

Ако Исус е Бог, как може да се моли на Бога? Исус на Себе си ли се молеше?

Отговор


За да разберем Исус като Бог на земята, който се моли на своя Отец в небесата, трябва да осъзнаем, че вечният Баща и вечният Син са имали вечни отношения преди Исус да приеме върху Себе си формата на човек. Прочетете, моля, Йоан 5:19-27, особено стих 23, където Исус поучава, че Отец е изпратил Сина (вижте също Йоан 15:10). Исус не стана Божий Син, когато се роди във Витлеем. Той винаги е бил Божий син през изминалата вечност, и все още продължава да бъде Божий Син и винаги ще бъде такъв.

Исая 9:6 ни казва, че ни е даден Син и се роди Дете. Исус винаги е бил част от триединството, заедно със Святия Дух. Триединството винаги е съществувало, Бог Отец, Бог Син и Бог Дух, не три бога, но един Бог, съществуващ в три личности. Исус учеше, че Той и Неговият Отец са едно (Йоан 10:30), което означава, че Той и Неговият Отец са с една и съща същност и от една и съща субстанция. Отец, Син и Дух са три равни личности, които съществуват като Бог. Тези тримата са имали и продължават да имат вечно общение.

Когато Исус, вечният Син на Бог, прие върху Себе си безгрешна човешка природа, той също прие формата на слуга, като се отказа от небесната Си слава (Филипяни 2:5-11). Като Богочовек, Той трябваше да се научи на покорство (Евреи 5:8) към своя Отец когато беше изкушаван от Сатана, лъжливо обвиняван от хората, отхвърлен от Своя народ и накрая разпънат на кръст. Когато се молеше на Своя небесен Отец, той искаше власт (Йоан 11:41-42) и мъдрост (Марк 1:35, 6:46). Неговите молитви показаха, че Той разчита на Своя Отец в човешката си природа, за да изпълни плана на Отца Си за изкупление, както се засвидетелства от Христовата първосвещеническа молитва в Евангелието от Йоан 17 глава. Неговите молитви демонстрираха, че в края на краищата Той се покорява на волята на Своя Отец, която беше да премине през кръста и да плати наказанието (смърт) за това, че ние нарушихме Божия закон (Матей 26:31-46). Разбира се, Той възкръсна смело от гроба, като спечели прошка и вечен живот за тези, които се покайват от греха и вярват в Него като Спасител.

Няма проблем Бог Син да се моли или да говори на Бог Отец. Както споменахме, те са имали вечни отношения преди Христос да стане човек. Тези отношения се изобразяват в Евангелията, за да можем да видим как Божият Син в човешката Си природа изпълни волята на Своя Отец, и като направи това, плати изкупление за Своите деца (Йоан 6:38). Постоянното покорство на Христос към Неговия небесен Отец беше подпомогнато и осъществено чрез молитвения Му живот. Ние трябва да следваме Христовия пример за молитва.

Исус Христос не беше по-малко Бог на земята, когато се молеше на Своя Отец в небесата. Той изобразяваше как дори в безгрешната си човешка природа е необходимо да има активен молитвен живот, за да върши волята на Своя небесен Отец. Молитвите на Исус към Неговия Отец бяха демонстрация на Неговите взаимоотношения в Троицата и пример за нас, че трябва да чрез молитва да уповаваме на Бог за силата и мъдростта, от които се нуждаем. Понеже Христос трябваше да се моли непрестанно, макар и да беше Богочовек, днес последователите Му също трябва да правят това.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ако Исус е Бог, как може да се моли на Бога? Исус на Себе си ли се молеше?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries