settings icon
share icon
Въпрос

Защо родословието на Исус в Евангелието на Матей се различава толкова много от родословието Му в Евангелието на Лука?

Отговор


Родословието на Исус е дадено на две места в Писанието: Матей 1 глава и Лука 3:23-38. Матей проследява родословието от Исус до Авраам. Лука го проследява от Исус до Адам. Има, обаче, основателни причини да вярваме, че Матей и Лука всъщност проследяват напълно различни родословия. Например: Матей казва, че бащата на Йосиф е Яков (Матей 1:16), докато Лука предава, че бащата на Йосиф е Илий (Лука 3:23). Матей проследява линията през Давидовия син Соломон (Матей 1:6), докато Лука я проследява през Давидовия син Натан (Лука 3:31). Всъщност, единствените имена в родословията, които съвпадат между Давид и Исус са Салатиил и Зоровавел (Матей 1:12; Лука 3:27).

Някои сочат към тези разлики като доказателства за грешки в Библията. Обаче юдеите обичали педантично да записват сведенията, особено по отношение на родословията. Немислимо е Матей и Лука да са изградили две напълно противоречащи си родословия от едно и също потекло. Отново ще наблегнем, че от Давид до Исус, родословията се различават напълно. Дори сведението за Салатиил и Зоровавел се отнася вероятно за различни хора със същите имена. Матей съобщава, че бащата на Салатиил е Ехония, докато Лука го назовава Нирий. Нормално е човек на име Салатиил да назове своя син Зоровавел предвид известните личности с такива имена (виж книгите на Ездра и на Неемия).

Друго обяснение е, че Матей проследява основното родословие, докато Лука взема предвид случаите с „левиратен брак”. Ако някой е умирал без да има никакви синове, имало традиция неговият брат да се ожени за жена му и да имат син, който да продължи името на човека. Макар това да е възможно обяснение, то не е правдоподобно, тъй като всяко поколение от Давид до Исус трябва да има „левиратен брак”, за да се обясни разликите във всяко поколение. А вероятността за това е много ниска.

С тези концепции наум, повечето консервативни библейски учени приемат, че Лука предава родословието на Мария, докато Матей предава това на Йосиф. Матей следва линията на Йосиф (законният баща на Исус) чрез Давидовия син Соломон, докато Лука следва родословието на Мария (роднина по кръв на Исус) чрез Давидовия син Натан. Нямало гръцка дума за „зет”, и Йосиф е трябвало да бъде счетен за син на Илий чрез брака си с Мария, дъщерята на Илий. По всяка линия Исус е наследник на Давид и по тази причина се квалифицира да бъде Месия. Проследяването на едно родословие по линия на майката не е обичайно, но такова било и девственото раждане. Обяснението на Лука е, че Исус бил син на Йосиф, „както мислеха” (Лука 3:23).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо родословието на Исус в Евангелието на Матей се различава толкова много от родословието Му в Евангелието на Лука?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries