settings icon
share icon
Въпрос

Къде еврейските Писания предсказват смъртта и възкресението на Месията?

Отговор


Навсякъде в еврейските Писания е ясно дадено обещанието за Месия. Тези месиански пророчества били направени стотици, понякога хиляди години преди да се роди Исус Христос, а Исус Христос ясно е единственият човек, който някога е стъпвал на тази земя, за да ги изпълни. Всъщност от Битие до Малахия има над 300 специални пророчества, които описват с подробности идването на Помазаника. В допълнение към пророчествата, които в подробности разказват за Неговото раждане от девица, Неговото раждане във Витлеем, Неговото раждане от коляното на Юда, Неговото родословие от Цар Давид, Неговия безгрешен живот и Неговото изкупително дело за греховете на Неговия народ, смъртта и възкресението на еврейския Месия били по същия начин добре документирани в еврейските пророчески Писания дълго преди смъртта и възкресението на Исус Христос да се случат в историята.

Сред най-известните пророчества в еврейските Писания за смъртта на Месията определено изпъкват Псалом 22 и Исая 53. Псалом 22 е особено поразяващ, тъй като е предсказал многобройни отделни елементи за разпъването на Исус хиляда години преди Исус да бъде разпънат на кръста. Ето някои примери. Ръцете и краката на Месията ще бъдат „прободени" (Псалом 22:16; Йоан 20:25). Костите на Месията няма да бъдат счупени (краката на човек били обикновено счупвани след като бъде разпънат на кръст, за да се ускори смъртта му) (Псалом 22:17; Йоан 19:33). Хората ще хвърлят жребий за дрехите на Месията (Псалом 22:18; Матей 27:35).

Исая 53, класическото месианско пророчество, известно като „Страдащия Слуга", също разказва в подробности за смъртта на Месията за греховете на Своя народ. Повече от 700 години преди да е роден Исус Исая дава подробности за Неговия живот и смърт. Месията ще бъде отхвърлен (Исая 53:3; Лука 13:34). Месията ще бъде убит като жертва заради греховете на Своя народ (Исая 53:5–9; 2 Коринтяни 5:21). Месията ще мълчи пред Своите обвинители (Исая 53:7; 1 Петрово 2:23). Месията ще бъде погребан при богатия (Исая 53:9; Матей 27:57–60). Месията ще бъде с престъпници при смъртта Си (Исая 53:12; Марк 15:27).

Освен смъртта на юдейския Месия, Неговото възкресение от мъртвите също било предсказано. Най-ясното и най-известно от пророчествата за възкресението е това, написано от израилиевия цар Давид в Псалом 16:10, също написан хилядолетие преди раждането на Исус: „Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление."

На еврейския празник Шавуот (Седмици или Петдесетница), когато Петър проповядвал първата служба за благовестието, той смело заявил, че Бог е възкресил от мъртвите юдейския Месия Исус (Деяния 2:24). После той обяснил, че Бог е извършил това чудотворно дело в изпълнение на Давидовото пророчество в Псалом 16. Всъщност Петър цитирал подробно думите на Давид, както се съдържали в Псалом 16:8–11. Няколко години по-късно Павел направил същото нещо, когато говорил на еврейската общност в Антиохия. Също като Петър, Павел заявил, че Бог е възкресил от мъртвите Месията Исус в изпълнение на Псалом 16:10 (Деяния 13:33–35).

Възкресението на Месията силно се подразбира в друг Давидов псалом. Отново това е Псалом 22. В стихове 19–21 страдащият Спасител моли за избавление „от устата на лъва" (метафора за Сатаната). В стихове 22-24 тази отчаяна молитва е непосредствено последвана от химн на хвала, в който Месията благодари на Бог, че е чул молитвата Му и Го е избавил. Възкресението на Месията ясно се подразбира между края на молитвата в стих 21 и началото на хвалебната песен в стих 22.

И отново се връщаме към Исая 53: след като пророкува, че Страдащият Слуга на Бог ще пострада за греховете на Неговия народ, пророкът казва, че след това Той ще бъде „отсечен отсред земята на живите". Но Исая после заявява, че Той (Месията) „ще види потомство" и че Бог Отец ще „продължи дните Му" (Исая 53:5, 8, 10). Исая продължава да препотвърждава обещанието за възкресението с различни думи: „Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити" (Исая 53:11).

Всяка страна от раждането, живота, смъртта и възкресението на Месията Исус е предсказана в еврейските Писания дълго преди събитията изобщо да са се развили в човешката история. Нищо чудно, че Месията Исус ще каже на тогавашните юдейски религиозни водачи: „Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене" (Йоан 5:39).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Къде еврейските Писания предсказват смъртта и възкресението на Месията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries