settings icon
share icon
Въпрос

Пред какви съдилища бил изправен Исус преди разпъването Си на кръста?

Отговор


През нощта на арестуването на Исус Той бил заведен пред Анна, Каяфа и събрание на религиозни водачи, наречено Синедрион (Йоан 18:19-24; Матей 26:57). След това бил отведен при римския управител Пилат (Йоан 18:23), изпратен при Ирод (Лука 23:7) и върнат при Пилат (Лука 23:11-12), който накрая Го осъдил на смърт.

Има шест етапа в процеса на Исус: три етапа в религиозния съд и три етапа пред римския съд. Исус бил съден пред предишния първосвещеник Анна; сегашния първосвещеник Каяфа; и Синедриона. Той бил обвинен пред тези „църковни“ съдилища за богохулство с твърдението, че се провъзгласявал за Божия Син, Месията.

Процесите пред еврейските власти, религиозните процеси показали степента, до която юдейските водачи Го мразели поради това, че те небрежно пренебрегвали много от собствените си закони. Имало няколко нарушения на юдейския закон по отношение на тези процеси: (1) Не било разрешено свикването на съд по време на празник, а Исус бил съден през Пасхата. (2) Всеки член на съда трябвало да гласува поотделно за осъждане или оправдаване, а Исус бил осъден с всеобщо одобрение. (3) Ако присъдата е смърт, трябвало да мине една нощ преди да се изпълни присъдата; обаче, само няколко часа минали преди Исус да бъде закован на кръста. (4) Евреите нямали власт да осъждат на смърт никого и все пак извършили убиването на Исус. (5) Не било разрешено провеждането на процес през нощта, но процесът протекъл преди зазоряване. (6) Обвиняемият имал право на защитник или представител, но Исус нямал такъв. (7) Не било разрешено на обвиняемия да се задават уличаващи го въпроси, но Исус бил запитан дали е Христос.

Процесите пред римските власти започнали с Пилат (Йоан 18:23) след като Исус бил бит. Обвиненията срещу Него били много различни от обвиненията в религиозните процеси. Той бил обвинен за подбуждане на хората към бунт, забрана за плащане на данъци и провъзгласяване за цар. Пилат не намерил причина да убива Исус и затова Го изпратил на Ирод (Лука 23:7). Ирод накарал войниците си да се подиграят с Исус, но като искал да избегне политическата отговорност, изпратил Исус обратно на Пилат (Лука 23:11-12). Това бил последният процес като Пилат се опитал да се хареса на враждебните юдеи с бичуването на Исус. Римският бич, съставен от около 39 кожени ремъци, е ужасно наказание. Като последно усилие да убеди юдеите да освободи Исус Пилат предложил да бъде разпънат на кръст затворника Варава, а Исус да бъде пуснат, но напразно. Тълпите викали Варава да бъде освободен, а Исус да бъде разпнат. Пилат се съгласил с искането им и предал Исус на тяхната воля (Лука 23:25). Процесите на Исус представляват крайна подигравка с правосъдието. Исус, най-невинният човек в световната история, бил обявен за виновен за престъпления и осъден на смърт чрез разпъване на кръст.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Пред какви съдилища бил изправен Исус преди разпъването Си на кръста?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries