settings icon
share icon
Въпрос

Истина ли е възкресението на Исус Христос?

Отговор


Въпреки че Писанието не се опитва да „докаже”, че Исус беше възкресен от смъртта, то представя убедително свидетелство, че Той беше всъщност възкресен. Христовото възкресение е записано в Матей 28:1-20; Марк 16:1-20; Лука 24:1-53 и Йоан 20:1-21:25. Възкресеният Христос също се появява и в книгата Деяния на Апостолите (Деяния 1:1-11). От тези пасажи вие можете да съберете няколко „доказателства” за Христовото възкресение. Вижте драматичната промяна в учениците. Те се промениха от уплашени и криещи се в стая, към смели и споделящи евангелието по света. Какво друго може да обясни тази драматична промяна освен това, че им се е явил възкръсналия Христос?

Погледнете живота на апостол Павел. Какво го промени от гонител на църквата в апостол за църквата? Това стана, когато възкръсналия Христос му се яви на пътя за Дамаск (Деяния 9:1-6). Друго убедително „доказателство” е празната гробница. Ако Христос не е бил възкресен, тогава къде е тялото Му? Учениците и други видяха гробницата, където Той беше погребан. Когато се върнаха, Неговото тяло не беше там. Ангели заявиха, че Той е бил възкресен от мъртвите както Той обеща (Матей 28:5-7). Друго свидетелство на възкресението Му са многото хора, на които Той се яви (Матей 28:5, 9, 16-17; Марк 16:9; Лука 24:13-35; Йоан 20:19, 24, 26-29; 21:1-14; Деяния 1:6-8; 1Коринтяни 15:5-7).

Ключовият пасаж за Христовото възкресение е 1 Коринтяни 15. В тази глава апостол Павел обяснява защо е решаващо да разбереш и повярваш в Христовото възкресение. Възкресението е важно поради следните причини: (1) Ако Христос не е бил възкресен от мъртвите, то и вярващите няма да са (1 Коринтяни 15:12-15). (2) Ако Христос не е бил възкресен от мъртвите, Неговата жертва за греха не е достатъчна (1 Коринтяни 15:16-19). Исусовото възкресение доказва, че Неговата смърт беше приета от Бог като изкупление за нашите грехове. Ако Той просто е умрял и е останал мъртъв, това би показвало, че Неговата жертва не е достатъчна. Като резултат греховете на вярващите нямаше да бъдат простени и те щяха да си останат мъртви след като умрат (1 Коринтяни 15:16-19) – нямаше да има такова нещо като вечен живот (Йоан 3:16). „Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите” (1 Коринтяни 15:20). Христос е бил възкресен от мъртвите – Той е първия плод на нашето възкресение.

(3) Всички онези, които вярват в Него, ще бъдат възкресени за вечен живот точно както Той беше (1 Коринтяни 15:20-23). 1 Коринтяни 15 продължава да описва как Христовото възкресение доказва Неговата победа над греха и ни дава силата да живеем победоносно над греха (1 Коринтяни 15:24-34). (4) Описва славната същност на възкресените тела, които ние ще получим (1 Коринтяни 15:35-49). (5) Заявява, че като резултат на Христовото възкресение всички, които вярват в Него, имат най-последна победа над смъртта (1 Коринтяни 15:50-58). Каква великолепна истина е възкресението на Христос! „ Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен” (1 Коринтяни 15:58).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Истина ли е възкресението на Исус Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries