settings icon
share icon
Въпрос

Исус в петък ли е бил разпънат? Ако това е така, как Той е прекарал три дена в гроба, ако е бил възкресен в неделя?

Отговор


Библията не изявява определено това в кой ден от седмицата Исус е бил разпънат. Двата най-широко поддържани възгледа са петък и сряда. Някои, обаче, използвайки синтез на доводите за петъка и срядата, приемат четвъртъка като деня.

Исус каза в Матей 12:40 „Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.” Онези, които твърдят, че разпъването е било в петък, казват, че има все още добре обоснован довод, от който може да се счете, че Той е бил в гроба в продължение на три дена. В еврейското мислене от първия век, част от деня се е смятала за пълен ден. Тъй като Исус е бил в гроба за част от петък, цялата събота, и част от неделя – Той може да се счита, че е бил в гроба в продължение на три дена. Един от основните аргументи за петък е открит в Марк 15: 42, който отбелязва, че Исус беше разпънат „деня преди събота”. Ако това е било седмичната шабат или събота, тогава този факт води към разпъване в петък. Друг аргумент за петък казва, че стихове като Матей 16: 21 и Лука 9: 22 учат, че Исус щеше да възкръсне на третия ден, следователно нямаше нужда Той да трябва да бъде в гроба през три пълни дни и нощи. Но докато някои преводи използват „на третия ден” в тези стихове, не всички преводи са такива и не всички са съгласни, че това е най-добрия начин да се преведат тези стихове. Нещо повече, Марк 8:31 казва, че Исус ще бъде възкресен „след” три дена.

Доводът за четвъртък разширява възгледа за петъка и показва главно, че има твърде много събития (някои преброяват цели двадесет), срещащи се между погребението на Христос и неделя сутрин, за да се случат от петък вечер до неделя сутрин. Те посочват, че особено това е проблем, когато единствения пълен ден между петък и неделя е бил събота, еврейския шабат. Един ден или два повече премахва този проблем. Защитниците на теорията за четвъртъка биха могли да се аргументират така: Да предположим, че не сте виждали приятел от понеделник вечерта. Следващият път, когато го видите е четвъртък сутринта и вие казвате: „Не съм те виждал от три дена”, въпреки че технически са минали само 60 часа (2.5 дена). Ако Исус е бил разпънат в четвъртък, този пример показва как това може да бъде счетено за три дена.

Твърдението за сряда казва, че онази седмица е имала две съботи. След първата (едната, която се появява на вечерта на разпъването, Марк 15: 42; Лука 23: 52-54,) жените купиха аромати – забележете, че те направиха покупката си след съботата (Марк 16: 1). Възгледът за сряда поддържа това, че тази „събота” е била Пасхата (виж Левит 16:29-31; 23:24-32, 39, където най-светите празници, които не е необходимо да са седмия ден от седмицата, са причислени към съботата). Втората събота онази седмица си е била нормалната събота за седмицата. Забележете, че в Лука 23:56 жените, които са купили аромати след първата събота, се върнали и приготвили ароматите и след това „си почиваха в съботата” (Лука 23:56). Доводът казва, че те не биха могли да купят ароматите след съботата и вече да са приготвили тези аромати преди съботата – освен ако не е имало две съботи. Според схващането за двете съботи, ако Христос е бил разпънат четвъртък, тогава празника Пасха би трябвало да е започнал в четвъртък на залез слънце и да е завършил със залеза в петък – в началото на седмичната събота или неделя. Купувайки ароматите след първата събота (Пасхата) би означавало, че те са ги купили събота и са почивали през шабат.

Следователно, това становище заявява, че единственото обяснение, което не нарушава библейския разказ за жените и ароматите и се придържа към буквално разбиране на Матей 12: 40 е, че Христос е бил разпънат в сряда. Съботата, която е била свят празник (Пасха) се е случила в четвъртък, жените са купили ароматите (след това) в петък и са се върнали и приготвили ароматите същия ден, след това са си починали събота, която е еврейската неделя, после са занесли ароматите в гробницата рано в неделя. Той е бил погребан на залез слънце в сряда, което е било началото на четвъртък по еврейския календар. Използвайки еврейския календар, имате нощта срещу четвъртък (нощ първа), четвъртък през деня (ден първи), нощта срещу петък (нощ втора), петък през деня (ден втори), нощта срещу събота (нощ трета), събота през деня (ден трети). Ние не знаем точно кога Той е възкръснал, но знаем, че е било преди изгрев слънце в неделя (Йоан 20:1, Мария Магдалена идва „като беше още тъмно” и камъкът беше отместен, тя намери Петър и му каза, че „те са откраднали Господ от гроба”), така че Той може да е бил възкресен точно след залез слънце събота вечер, когато започвал първия ден от седмицата за евреите.

Възможен проблем с твърдението за разпятие в сряда е, че учениците, които вървяха с Исус по пътя за Емаус, направиха това „в същия ден” на възкресението Му (Лука 24:13). Учениците, които не разпознаха Исус, Му казаха за Исусовото разпъване (24:20) и че „днес е трети ден, откакто тези неща се случиха” (24:21). От сряда до неделя са четири дена. Възможно обяснение е, че те може би брояха от сряда вечерта Христовото погребение, когато започва еврейския четвъртък и от четвъртък до неделя могат да се сметнат като три дена.

В цялостната схема на нещата не е толкова важно да знаем в кой ден от седмицата Христос е бил разпънат. Ако това беше много важно, тогава Божието Слово ясно щеше да съобщи деня. Това, което е важно е, че Той умря и че физически, телесно възкръсна от смъртта. Еднакво важна е и причината, поради която Той умря – да понесе наказанието, което всички грешници заслужават. Йоан 3:16 и 3:36 и двете заявяват, че вярването или доверяването на Него имат за резултат вечен живот!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Исус в петък ли е бил разпънат? Ако това е така, как Той е прекарал три дена в гроба, ако е бил възкресен в неделя?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries