settings icon
share icon
Въпрос

Дали „Страдащият Слуга“ в Исая 53 е пророчество за Исус?

Отговор


Вероятно най-великото от всички Месиански пророчества в Танаха (еврейските Писания/Стария Завет) за идването на еврейския Месия се намира в 53 глава на пророк Исая. Този дял за пророците, известен като „Страдащият Слуга“, дълго време е бил разбиран от историческите равини на юдаизма като говорене за Изкупителя, който един ден ще дойде в Сион. Ето подбрани примери от еврейските книги какво традиционно е вярвал юдаизмът за идентичността на „Страдащият Слуга“ в Исая 53:

Във Вавилонският Талмуд пише: „Месията, как се казва? Равините казват, Прокаженият Учител, както го наричат, „сигурно е понесъл нашите скърби и се е натоварил с нашите тъги: но ние го считаме за прокажен, наказан от Бог и поразен…“ (Синедрион 98б).

В Мидраш Раба Рут пише: „Друго обяснение (на Рут 2:14): Той говори за царя Месия; „Ела тук“, приближи се до трона; „и яж от хляба“, сиреч хляба на царството; „и натопи залъка си в оцета“, това се отнася до неговото телесно наказание, както е казано: „Но той беше наранен за нашите престъпления, удрян за нашите беззакония.““

В Таргум Йоанатан пише: „Ето, моят слуга Месия ще благоденства; той ще се възвеличи и израсне и ще бъде изключително силен.“

В Зохар пише: „Той беше ранен за нашите престъпления,“ т.н…. В Едемската Градина се намира дворец, наречен Дворецът на Синовете на Болестите; в този дворец влиза Месията и призовава всяка болест, всяка болка и всяко телесно наказание на Израил; всички те идват и се насочват към него. И ако той не беше ги отклонил от Израил и не ги беше поел върху себе си, нямаше да има човек способен да издържи наказанията на Израил за престъпването на закона; и е записано: „Със сигурност той е понесъл нашите болести.“

Великият (Рамбам) Равин Мойсей Маймонид казва: „Какъв е начинът на пришествието на Месията….ще се издигне един от които никой досега не е познавал, и знаци и чудеса, които те ще видят, изпълнени от него, ще бъдат доказателствата на неговия истински произход; тъй като Всемогъщия, там, където ни заявява какво мисли по този въпрос, казва: „Ето мъжът, чието име е Отрасъл; Той ще израсте от мястото си“ (Захария 6:12). И Исая говори по подобен начин за времето, когато той ще се появи, без баща или майка, нито известно семейство, Той израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя, т.н….според думите на Исая, когато описва начина, по който царе ще го слушат и ще затворят устата си пред Него; тъй като това, което не им било казано, те го видели, и това, което не чули, те го приели.“

За жалост съвременните юдейски равини вярват, че „Страдащият Слуга“ от Исая 53 се отнася до Израил или до самия Исая или дори до Мойсей или друг от еврейските пророци. Но Исая е ясен – той говори за Месията както заключават мнозина древни равини.

Вторият стих от Исая 53 потвърждава тази яснота. Фигурата израства като „издънка и като корен от сух земя“. Несъмнено израстващата издънка се отнася до Месията и всъщност е обичайно отнасяне до Месията в Исая и навсякъде другаде. Давидовата династия щяла да бъде прекършена като повалено дърво, но на Израил било обещано, че от стъблото ще израсне нова издънка. Царят Месия бил тази издънка.

Безспорно „Страдащият Слуга“ в Исая 53 се отнася до Месията. Той е високо възхваляваният, пред когото замлъкват царете. Месията е издънката, която израснала от повалената Давидова династия. Той станал Царят на Царете. Той осигурил върховното изкупление.

Исая 53 глава трябва да бъде разбирана като отнасяща се до идващия Давидов Цар, Месията. За Царя Месия е било пророкувано, че ще страда и ще умре, за да заплати за нашите грехове и после ще възкръсне отново. Той ще служи като свещеник на народите на света и ще използва кръвта на изкуплението да очисти вярващите. Има само Единствен, за който това може да се отнася – Исус Христос!

Тези, които Го изповядват, са Неговите чада, Неговото обещано поколение и възнаграждението от Неговата победа. Според свидетелството на еврейските апостоли Исус е умрял за нашите грехове, възкръснал е, възнесъл се е и е застанал отдясно на Бог, и сега Той служи като нашия велик Първосвещеник, който ни очиства от греха (Евреи 2:17; 8:1). Исус, еврейският Месия, е онзи, за който Исая предсказа.

Равин Моше Коен Ибн Криспин каза: „Този равин е описал онези, които тълкуват Исая 53 като отнасяща се за Израил, като онези, „изоставили познанието на нашите Учители, и теглени към „упоритостта на техните собствени сърца,“ и според тяхното собствено мнение, съм доволен да го изтълкувам, в съответствие с учението на нашите Равини за Царя Месия. Това пророчество било произнесено от Исая по божествено поръчение, за да ни направи известно нещо за естеството на бъдещия Месия, който ще дойде и ще избави Израил, и за неговия живот от деня, когато ще дойде доброволно до неговото пришествие като изкупител, за да можем, ако някой се появи с претенции да бъде Месията, да размишляваме и да наблюдаваме дали можем да намерим в него някакво подобие на описаните тук черти; ако има някакво подобие, тогава можем да повярваме, че той е Месията нашата праведност; но, ако няма, тогава не можем.“

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Дали „Страдащият Слуга“ в Исая 53 е пророчество за Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries