settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е смисълът и значението на венеца от тръни?

Отговор


След показните съдебни процеси срещу Исус и последвалото бичуване и преди да бъде разпънат на кръст римските войници „оплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и туриха тръст в десницата Му; и като коленичаха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски!" (Матей 27:29; вижте още Йоан 19:2-5). Въпреки че трънният венец бил изключително болезнен, той бил предназначен повече за подигравка отколкото да причини болка. Тук бил „Царят Юдейски", който бил бит, заплют и обиждан от римски войници с предполагаем нисък ранг. Венецът от тръни бил върхът на тяхната подигравка като бил използван символ на царска власт и великолепие, венец, и бил превърнат в нещо болезнено и унизително.

За християните трънният венец напомня за две неща: (1) Исус наистина е бил и е цар. Един ден цялата вселена ще се поклони на Исус като „Цар на царете, и Господ на господарите" (Откровение 19:16). Това, което римските войници предназначили да бъде подигравка, всъщност изобразявало двете роли на Христос, първата на страдащия слуга (Исая 53), и втората на завоевателния Месия-Цар (Откровение 19). (2) Исус желаел да изтърпи болката, обидите и срама, всичките заради нас. Венецът от тръни и съпътстващото го страдание отдавна са отминали и сега Исус е получил венеца, който заслужава. „Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек" (Евреи 2:9, подчертаването е добавено).

Има допълнителен символизъм, въплътен в трънния венец. Когато Адам и Ева съгрешили като донесли злото и проклятие на света, част от проклятието върху човечеството било „…проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда..." (Битие 3:17-18, подчертаването е добавено). Римските войници несъзнателно взели предмет на проклятието и го приспособили за венец на онзи, който ще ни избави от това проклятие. „Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво"" (Галатяни 3:13). Христос със Своята съвършена изкупителна саможертва ни е избавил от проклятието на греха, на което е символ трънът. Въпреки че бил предназначен да бъде подигравка, венецът от тръни всъщност бил отличен символ на това кой е Исус и какво е дошъл да извърши.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е смисълът и значението на венеца от тръни?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries