settings icon
share icon
Въпрос

Какво е значението на кръста?

Отговор


Основно значението на кръста е смърт. От около 6 в. пр. Хр. До 4 в. н.е. кръстът бил инструмент за екзекуция, която завършвала със смърт по най-ужасния и болезнен начин. При разпъването на кръста човек бил или връзван, или приковаван с гвоздеи към дървен кръст и оставян да виси докато умре. Смъртта била бавна и ужасно болезнена. Обаче поради Христос и Неговата смърт на кръста значението на кръста днес е напълно различно.

В християнството кръстът е пресечната точка на Божията любов и Неговата справедливост. Исус Христос е Божият Агнец, който отнема греха на света (Йоан 1:29). Наричането на Исус Божият Агнец препраща обратно към институцията на еврейската Пасха в Изход 12. Израилтяните получили заповед да принесат в жертва агне без недостатък и да намажат от кръвта на това агне по горните прагове на домовете си. Кръвта щяла да бъде знакът за Ангела на Смъртта да „отмине" тази къща като остави тези, покрити от кръвта в безопасност. Когато Исус отишъл да се кръсти при Йоан, той Го разпознал и извикал: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29) като така определил Него и Божия план за Него да бъде пожертван за греха.

Някой може да попита защо изобщо е трябвало да умре Исус. Това е грандиозното послание на Библията – историята за изкуплението. Бог сътворил небето и земята и сътворил мъжа и жената по Свой образ и ги поставил в Едемската градина да бъдат настойници на земята. Обаче поради изкушението на Сатаната (змията) Адам и Ева съгрешили и отпаднали от Божията благодат. Нещо повече, те предали проклятието на греха на своите деца, така че всеки наследява техния грях и вина. Бог Отец изпратил своя един и единствен Син в света да приеме човешка плът и да бъде Спасителят на Неговия народ. Роден от девица, Исус избегнал проклятието на грехопадението, което заразява всички други човеци. Като безгрешният Божи Син Той могъл да осигури жертвата без недостатък, изисквана от Бог. Божията справедливост изисквала осъждане и наказание за греха; Божията любов Го накарала да изпрати Своя един и единствен син да бъде изкупителна жертва за греха.

Поради изкупителната жертва на Исус на кръста онези, които полагат единствено в Него вярата си и доверието си за спасение, са обезпечени с вечен живот (Йоан 3:16). Обаче Исус призовал последователите Си да вдигнат кръста си и да Го последват (Матей 16:24). Тази представа за „понасянето на кръста" е изгубила днес много от първоначалното си значение. Обичайно използваме „носене на кръста" да обозначим неудобно или проблемно обстоятелство (например: „моят проблемен тийнейджър е моят кръст да нося"). Обаче трябва да имаме предвид, че Исус е призовал учениците Си да се въвлекат в рязко себеотричане. Кръстът означавал само едно нещо за човека от първи век – смърт. „Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери." (Матей 16:25). Галатяни преповтаря тази тема за смъртта на греховния човек и възкресението му да ходи в нов живот чрез Христос: „Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене." (Галатяни 2:20).

В света има места, където заради тяхната вяра са преследвани християните, дори до степен на смърт. Те знаят какво означава да носят кръста си и да следват Исус по много истински начин. За онези, които не са преследвани по този начин, изискването е въпреки всичко да останат верни на Христос. Дори ако никога не бъдем призовани да дадем върховната жертва, трябва да желаем да го сторим от любов към Онзи, който ни спаси и даде Своя живот за нас.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е значението на кръста?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries