settings icon
share icon
Въпрос

Какви са били смисълът и значението на преображението?

Отговор


Около седмица след като Исус ясно казал на учениците Си, че ще страда, ще бъде убит и ще възкръсне за живот (Лука 9:22), Той взел със себе си Петър, Яков и Йоан и се качил на планината да се моли. Докато Той се молел, видът на лицето Му се изменил в слава и облеклото Му станало бяло и блестящо. Появили се Мойсей и Илия и разговаряли с Исус за Неговата смърт, която щяла да настъпи скоро. Петър, който не знаел какво казва той и в състояние на силна уплаха, предложил да издигнат за тях три шатри. Това несъмнено е препратка към колибите, които били използвани за празнуване на Празника на Шатроразпъването, когато израилтяните престоявали в колиби в продължение на 7 дена (Левит 23:34–42). Петър изразявал желание да остане на това място. Когато ги обвил облак, се чул глас: „Този е Моят Възлюбен Син, Избраник Мой; Него слушайте! “ Облакът се вдигнал, Мойсей и Илия били изчезнали, а Исус бил сам със Своите ученици, които все още били много уплашени. Исус ги предупредил да не казват на никого какво са видели докато Той не възкръсне. Трите разказа за това събитие се намират в Матей 17:1-8, Марк 9:2-8, и Лука 9:28-36.

Несъмнено целта на преображението на Христос в поне част от Неговата небесна слава била „вътрешният кръг“ от учениците Му да могат да получат по-голямо разбиране кой е Исус. Външността на Христос била силно преобразена, за да могат учениците Му да Го зърнат в Неговата слава. Учениците, които Го познавали в Неговото човешко тяло, сега осъзнали много повече божествеността на Христос, въпреки че не можели напълно да я разберат. Това им дало увереността, от която се нуждаели, след като чули потресаващата новина за Неговата наближаваща смърт.

Символично появата на Мойсей и Илия представлявала Закона и Пророците. Но гласът на Бог от небето „Него слушайте!“ – ясно показал, че Законът и Пророците трябва да дадат път на Исус. Този, който е новият и живият път за замяна на старото; Той е изпълнението на Закона и безбройните пророчества в Стария Завет. Също в Неговата славна форма те видели предобраз на Неговото идващо прославяне и въздигане като Цар на царете и Господар на господарите.

Учениците никога не забравили какво се случило този ден на планината и без съмнение това било и целта. Йоан написал в евангелието си: „и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца“ (Йоан 1:14). Петър също писал за това: „Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитроизмислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде от Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Тоя глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина“ (2 Петрово 1:16-18). Тези, които били очевидци на преображението, свидетелствали за него и на другите ученици и на безбройните милиони нататък през вековете.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са били смисълът и значението на преображението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries