settings icon
share icon
Въпрос

Кои са различните имена и титулувания на Исус Христос?

Отговор


Има около 200 имена и титулувания на Христос в Библията. Следните са някои от най-известните, организирани в три дяла според отразяването от имената на природата на Христос, Неговото положение в триединството на Бог и Неговото дело на земята заради нас.

Природата на Христос
Главен Крайъгълен камък: (Ефесяни 2:20) – Исус е крайъгълният камък на сградата, която е Неговата църква. Той сплотява заедно юдеи и езичници, мъже и жени – всички светии от всички епохи и места в единна структура, построена върху вярата в Него, която се споделя от всички.

Първородният на цялото творение: (Колосяни 1:15) – Не първото нещо, създадено от Бог, както погрешно твърдят някои, защото стих 16 казва, че всички неща били създадени чрез и за Христос. Вместо това смисълът е, че Христос заема сана и превъзходството на първородния над всички неща, че Той поддържа най-възвишения чин във вселената; Той е превъзходен над всички други; Той е начело на всички неща.

Глава на Църквата: (Ефесяни 1:22; 4:15; 5:23) – Исус Христос, а не цар или папа, е единственият върховен, суверенен владетел на Църквата – онези, за които Той умрял и които са положили вярата си в Него единствен за спасение.

Светия: (Деяния 3:14; Псалом 16:10) – Христос е свят, както в божествената, така и в човешката си природа, и изворът на святост за Своите хора. Чрез Неговата смърт ние сме осветени и очистени пред Бог.

Съдия: (Деяния 10:42; 2 Тимотей 4:8) – Господ Исус бил определен от Бог да съди света и да раздава наградите на вечността.

Цар на царете и Господар на господарите: (1 Тимотей 6:15; Откровение 19:16) – Исус има суверенна власт над всички земни власти, над всички царе и управници и никой не може да Му попречи да осъществи целите Си. Той ги направлява както иска.

Светлината на света: (Йоан 8:12) – Исус дошъл в свят, затъмнен от греха и хвърлил светлината на живота и истината чрез делото и думите Си. На тези, които Му се доверили, се отворили очите чрез Него и вървели в светлината.

Княз на мира: (Исая 9:6) – Исус дошъл не да донесе мир на света в смисъла на отсъствие на война, а мир между Бог и човека, които били отделени от греха. Той умрял, за да помири грешниците със святия Бог.

Божият Син: (Лука 1:35; Йоан 1:49) – Исус е „Единородния от Отца“ (Йоан 1:14). Използвано 42 пъти в Новия Завет, „Божият Син“ потвърждава божествеността на Христос.

Човешкият Син: (Йоан 5:27) – Използвано като контраст на „Божият Син“, тази фраза потвърждава човешката природа на Христос, която съществува наред с Неговата божественост.

Слово: (Йоан 1:1; 1 Йоан 5:7-8) – Словото е втората Личност на триединния Бог, която го каза и то стана, която изговори всички неща от нищото при първото творение, която беше в началото с Бог Отец и беше Бог и чрез която всички неща бяха сътворени.

Божие Слово: (Откровение 19:12-13) – Това е името, дадено на Христос, което е неизвестно за всички, освен за Него. То обозначава тайната на Неговата божествена личност.

Слово на Живот: (1 Йоан 1:1) – Исус не само говорил думи, които водели до вечен живот, но според този стих Той е самите думи на живот, отнасящи се до вечния живот на радост и изпълнение, които Той осигурява.

Неговото положение в триединството
Алфа и Омега: (Откровение 1:8; 22:13) – Исус обявил Себе Си за началото и края на всички неща, отнасящо се до никой друг освен истинския Бог. Това твърдение за вечност може да се отнася само за Бог.

Емануил: (Исая 9:6; Матей 1:23) – Буквално „Бог с нас“. И Исая, и Матей потвърждават, че Христос, който ще се роди във Витлеем, ще бъде Самият Бог, който е дошъл на земята във вида на човек, за да живее сред Своя народ.

Аз Съм: (Йоан 8:58, с Изход 3:14) – Когато Исус приписал на Себе си тази титла, евреите се опитали да го пребият с къмъни заради богохулство. Те разбирали, че Той обявявал Себе си за вечния Бог, неизменния Йехова от Стария Завет.

Господар на всички: (Деяния 10:36) – Исус е суверенния владетел над целия свят и всички неща в него, на всички народи на света, и особено на народа на Божия избор, езичниците, както и евреите.

Истинен Бог: (1 Йоан 5:20) – Това е пряко уверяване, че Исус като истинен Бог е не само божествен, а е Божественият. Тъй като Библията учи, че има само един Бог, това може само да описва Неговата природа като част от триединния Бог.

Неговото дело на земята Начинател и Завършител на нашата вяра: (Евреи 12:2) – Спасението се постига чрез вярата, която е дарът на Бог (Ефесяни 2:8-9) и Исус е начинателят и завършителят на нашата вяра. От начало до край Той е източникът и този, който поддържа вярата, която ни спасява.

Хлябът на Живота: (Йоан 6:35; 6:48) – Също както хлябът поддържа живота във физически смисъл, Исус е Хлябът, който дава и поддържа вечен живот. Бог е осигурил манна в пустинята да нахрани народа Си и е осигурил Исус да ни дава вечен живот чрез Своето тяло, разчупено за нас.

Младоженецът: (Матей 9:15) – Картината на Христос като Младоженецът и Църквата като Негова Невеста разкрива специалното взаимоотношение, което имаме с Него. Ние сме свързани един с друг в завет на благодатта, който не може да бъде разчупен.

Избавителят: (Римляни 11:26) – Точно както израилтяните се нуждаели от Бог да ги избави от робството в Египет, така и Христос е нашият Избавител от робството на греха.

Добрият Пастир: (Йоан 10:11,14) – В библейски времена добрият пастир охотно рискувал живота си, за да защити овцете си от хищници. Исус положил живота Си за Своите овце и той се грижи за нас и ни отглежда и храни.

Първосвещеник: (евреи 2:17) – Еврейският първосвещеник влизал в храма веднъж годишно да извърши изкупление за греховете на хората. Господ Исус изпълнил тази функция за Своите хора веднъж завинаги на кръста.

Божият Агнец: (Йоан 1:29) – Божият Закон изисквал жертвата на Агне без недостатък и петно за изкупуване на греховете. Исус станал това Агне, водено смирено на заколение, показващ Своето търпение в Своите страдания и готовността Си да умре за Своите хора.

Посредник: (1 Тимотей 2:5) – Посредник е някой, който посредничи между две страни да ги помири. Христос е този единствен Посредник, който помирява хората и Бог. Молитвите към Мария или светците е идолопоклонство, защото то заобикаля тази най-важна роля на Христос и приписва ролята на посредник на друг.

Канара: (1 Коринтяни 10:4) – Както потекла животворна вода от канарата, която Мойсей ударил в пустинята, така Исус е Канарата, от която текат животнорните води на вечния живот. Той е Канарата, върху която построяваме дуповните си къщи, така че да ни ги поклати никаква буря.

Възкресението и Животът: (Йоан 11:25) – В Исус е въплътено средството за възкресяване на грешниците за вечен живот, точно както Той възкръсна от гроба. Нашият грях е погребан с Него, а ние сме възкресени да вървим в новия живот. Спасител: (Матей 1:21; Лука 2:11) – Той спасява Своите хора като умира, за да ги изкупи, като дава на Светия Дух да ги обнови чрез Неговата сила, като им позволява да победят своите духовни врагове, като ги подкрепя в изпитания и в смъртта и като ги възкресява в последния ден.

Истинската Лоза: (Йоан 15:1) – Истинската Лоза осигурява всичко, от което пръчките (вярващите) се нуждаят, за да произвеждат плода на Духа – живата вода на спасението и храната от Словото.

Пътят и Истината, и Животът: (Йоан 14:6) – Исус е истинският път към Бог, единствената истина в свят на лъжи и единственият източник на вечен живот. Той въплъщава всичките три и в преходен, и във вечен смисъл.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са различните имена и титулувания на Исус Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries