Каква е любовта на Христос?


Въпрос: Каква е любовта на Христос?

Отговор:
Фразата „любовта на Христос“, противопоставена на „любов за Христос“, се отнася до любовта, която Той изпитва към човечеството. Неговата любов накратко може да бъде изразена като желанието Му да действа в наш най-добър интерес, особено при посрещане на най-големите ни нужди, дори когато това Му коства всичко и ние напълно не сме заслужили такава любов.

Въпреки че Исус Христос като Бог по природа е съществувал от началото на времето заедно с Бог Отец (Йоан 1:1) и Светия Дух, Той на драго сърце напуснал трона Си (Йоан 1:1-14) да стане човек, за да може да плати наказанието за нашия грях, така че да не трябва да го плащаме във вечността в огненото езеро (Откровение 20:11-15). Нашият безгрешен Спасител Исус Христос е заплатил греховете на човечеството, заради което Бог, който е справедлив и свят, може сега да ни прости греховете, когато приемем заплащането от Исус Христос като наше (Римляни 3:21-26). Така Христовата любов се показва с напускането Му на Своя небесен дом, където Му отдавали поклонение и почит, за да дойде на земята като човек, където го унижавали, предали, били и разпънали на кръст, за да заплати наказанието за нашите грехове, и възкръснал отново от мъртвите на третия ден. Той се погрижил за нашата нужда от Спасител от греховете ни и наказанието за тях като по-важна от Своето спокойствие и живот (Филипяни2:3-8).

Понякога хората могат с желание да дадат живота си за други, които те смятат за ценни – приятел, роднина, други „добри“ хора, но Христовата любов отива по-далеч. Любовта на Христос се простира до тези, които били най-малко достойни за нея. Той доброволно прие наказанието за тези, които Го изтезавали, мразели, надигнали се срещу Него и не Го зачитали, онези, които най-малко заслужавали Неговата любов (Римляни 5:6-8). Той даде най-голямото, което можеше, за тези, които заслужаваха най-малко! Така саможертвата е същността на божествената любов, наречена агапе любов. Това е Божествена, а не човешка любов (Матей 5:43-48).

Любовта, която Той показва към нас на кръста, е само началото. Когато положим доверието си в Него като наш Спасител, Той ни прави Божии деца, сънаследници с Него! Той идва да обитава в нас чрез Светия Дух като ни обещава, че никога няма да ни напусне или изостави (Евреи 13:5-6). Така имаме любящ другар за живота. И няма значение през какво преминаваме, Той е там и любовта Му винаги е достъпна до нас (Римляни 8:35). Но тъй като Той справедливо управлява като човеколюбив Цар на небето, трябва да Му отдаваме мястото, което Той заслужава, в нашия живот също като на Господар, а не като обикновен приятел. Само тогава ще живеем живота както Той го е предвидил и ще живеем в пълнотата на Неговата любов (Йоан 10:10b).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Каква е любовта на Христос?