settings icon
share icon
Въпрос

През коя година бил роден Исус?

Отговор


Библията не дава точния ден или дори точната година, когато Исус бил роден във Витлеем. Но внимателното изследване на хронологическите подробности от историята стеснява възможностите до обозрим времеви отрязък.

Библейските подробности от рождението на Исус се откриват в евангелията. Матей 2:1 заявява, че Исус е роден по време на дните на цар Ирод. Тъй като Ирод умира през 4 г. пр.Хр., имаме параметър, с който да боравим. После, след като Йосиф и Мария побягнали от Витлеем с Исус, Ирод заповядал да бъдат убити всички момчета на две години или по-малки. Това означава, че Исус би трябвало да е двегодишен преди Иродовата смърт. Това поставя датата на Неговото рождение между 6 и 4 г. пр.Хр.

Лука 2:1-2 отбелязва няколко други факти, върху които може да се разсъждава: „А в онези дни излезе заповед от император Август да се направи преброяване на целия свят. Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия." Знаем, че Цезар Август е управлявал от 27 г. пр.Хр. до 14 г. н.е.

Квириний управлявал Сирия по същото време със записано преброяване, което включвало Юдея приблизително през 6 г. пр.Хр. Някои учени спорят дали това е преброяването, споменато от Лука, но действително изглежда, че е същото събитие. Въз основа на тези исторически подробности, най-вероятното време за Христовото рождение във Витлеем е 6-5 г. пр.Хр.

Лука споменава друга подробност относно нашето летоброене: „И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава" (Лука 3:23). Исус започнал служението Си по времето, когато Йоан Кръстител служел в пустинята, а Йоановото служение започнало „в петнадесетата година на царуването на император Тиберий, когато Пилат Понтийски беше управител на Юдея, а Ирод – четверовластник на Галилея, и брат му Филип – четверовластник на Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний – четверовластник на Авилиния, при първосвещенството на Анна и Каяфа" (Лука 3:1-2).

Единственият времеви период, който съответства на всички тези факти, е 27-29 г. н.е. Ако Исус е достигнал до „на около тридесет години" до 27 г. н.е., рождение някъде между 6 и 4 г. пр.Хр. би съответствало на хронологията. По-специално, Исус би трябвало да е бил приблизително на 32 години по времето, когато е започнал служението Си (все още „около тридесетгодишен").

А какво да кажем за деня на Христовото рождение? Традицията на 25 декември била развита дълго след новозаветния период. Това е денят, който християните се съгласили да празнуват като рождението на Исус, но точният ден на Неговото рождение е неизвестен.

Известно е, че библейските и историческите подробности насочват към приблизителна година на рождение. Исус бил роден във Витлеем Юдейски около 6-5 г. пр.Хр. от Мария, Неговата майка. Неговото рождение променило завинаги историята, заедно с животите на безброй хора по света.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

През коя година бил роден Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries