settings icon
share icon
Въпрос

Исус ходил ли е в ада между смъртта и възкресението Си?

Отговор


Душата на Исус ходила ли е в Ада между смъртта и възкресението Му? Има голямо объркване във връзка с този въпрос. Тази концепция идва главно от веруюто на апостола, което заявява „Той слезе в Ада.” Има и още няколко Писания които, в зависимост от това как са преведени, описват Исусовото ходене в „Ада.” В изучаването на тази тема е важно първо да разберем какво учи Библията за „царството” на смъртта.

В еврейските стихове думата, използвана за описание на царството на смъртта, е „Шеол.” Тя просто означава „мястото на смъртта” или „мястото на покойните души/духове.” Новозаветната дума на гръцки, която е използвана за ад, е „Хадес”, която също се отнася към „мястото на смъртта.” Други Писания в Новия завет показват, че Шеол/Хадес е временно място, където душите са пазени, очаквайки крайното възкресение и наказание. Откровение 20:11-15 дава ясно разграничение между двете. Адът (огненото езеро) е постоянното и крайно място за наказание на изгубените. Хадес е временно място. Така че, не, Исус не е ходил в „Ада”, защото „Ада” е бъдещо място, започващо да действа след съда пред Големия бял престол (Откровение 20:11-15).

Шеол/Хадес е място с две отделения (Матей 11:23; 16:18; Лука 10:15; 16:23; Деяния 2:27-31), местообитанията на спасените и изгубените. Жилището на спасените е наречено „Рай” и „Авраамово лоно.” Местообитанията на спасените и изгубените са разделени от „утвърдена голяма бездна” (Лука 16:26). Когато Исус се възнесе на небето, Той взе обитателите на Рая (вярващи) със Себе Си (Ефесяни 4:8-10). Страната от Шеол/Хадес с изгубените остана непроменена. Всички мъртви невярващи отиват там, очакващи крайното си наказание в бъдещето. Исус ходил ли е в Шеол/Хадес? Да, съгласно Ефесяни 4:8-10 и 1 Петрово 3:18-20.

Част от объркването се появява от такива пасажи като Псалом 16:10-11 „Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; нито ще допуснеш угодника Си да види изтление... ще ми изявиш пътя на живота...” „Ад (преизподня)” не е правилен превод на този стих. Правилното прочитане би било „гроба” или „Шеол.” Исус каза години по-късно на кръста към разбойника до Него „Днес ти ще бъдеш с Мен в Рая.” Тялото Му беше в гроба; Неговата душа/дух отидоха в „райското” място от Шеол/Хадес. След това Той премести всички праведни мъртви от Рая и ги взе със Себе Си в небето. За нещастие в много преводи на Библията преводачите не са последователни или точни в това как превеждат еврейската и гръцката думи за „Шеол”, „Хадес” и „Ад.”

Някои поддържат твърдението, че Исус отиде в „Ада” или страдащата страна от Шеол/Хадес, за да бъде още наказан за нашите грехове. Тази идея е напълно небиблейска! Смъртта на Исус на кръста и Неговото страдание на наше място са онова, което беше достатъчно за нашето изкупление. Неговата пролята кръв е онова, което доказа нашето собствено очистване от греха (1 Йоан 1:7-9). Висейки там на кръста, Той взе целия греховен товар на цялата човешка раса върху Си. „Той стана грях за нас,” 2 Коринтяни 5:21 казва: „Който за нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.” Това вменяване на грях ни помага да разберем борбата на Христос в Гетсиманската градина с чашата с грях, която щеше да бъде изляна върху Него на кръста.

Когато Исус извика от кръста „Отче Мой, защо Си ме оставил?” беше когато Той бе отделен от Отец поради изляния върху Му грях. Предавайки духа Си, Той каза „Отче в Твоите ръце предавам духа Си.” Неговото страдание беше завършено вместо нас. Неговата душа/дух отиде в райската страна на Хадес. Исус не отиде в Ада. Страданието на Исус приключи в момента, в който Той умря. Заплатата за греха беше платена. След това Той очакваше възкресението на тялото Си и връщането Си към Неговата слава във възнесението Си. Исус ходил ли е в Ада? Не. Исус ходил ли е в Шеол/Хадес? Да.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Исус ходил ли е в ада между смъртта и възкресението Си?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries