settings icon
share icon
Въпрос

Бил ли е безгрешен Исус?

Отговор


Да, Исус е бил безгрешен и точно затова имаме надежда за вечност в небето. Ако Исус не беше безгрешен, нямаше да има жертва за греха. Неподчинението на Адам и Ева към Бог в Едемската градина донесъл греха в света (Битие 3:6). С техния грях дошла смъртта, точно както бил предупредил Бог (Битие 2:17). В резултат сега човечеството се ражда с греховна природа (Римляни 5:12–19) и тя е с нас от самото зачеване (Псалом 51:5). Обаче Библията казва ясно, че Исус Христос, въпреки че бил изкушаван по всякакъв начин както сме и ние (Евреи 4:15), никога не е извършил грях (2 Коринтяни 5:21; 1 Йоаново 3:5). Апостол Петър го заявява ясно: „Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата Му" (1 Петрово 2:22). Наистина тъй като Исус Христос е Бог, Той не е способен да съгрешава.

В допълнение към поставянето на преграда между нас и нашия Създател нашата наследена греховна природа ни е подложила всички на физическа и вечна смърт, защото „заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23). Сега, за да се помирим с Бог, е необходимо прошка и „без проливането на кръв няма прощение" (Евреи 9:22). След като Адам и Ева съгрешили, Бог ги покрил с „кожени дрехи" (Битие 3:21) чрез проливането на кръвта на животно. Обаче многобройните последващи животински жертвоприношения, въпреки че илюстрирали съвършено, че грехът изисква смърт, давали само временно покриване на греховете, тъй като кръвта на тези животни никога не би могла да отнеме напълно греха (Евреи 10:4,11).

Старозаветните жертвоприношения били само предвестник на съвършената, „еднаж завинаги" жертва на Исус Христос (Евреи 7:27; 10:10). Единственият начин, по който бихме могли да се помирим със святия и съвършен Бог, бил със свято и съвършено приношение, което не бихме могли да имаме, ако Исус Христос не беше безгрешен. Както заявил Петър, „като знаете, че не са преходни неща – сребро или злато – сте изкупени… но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и петно" (1 Петрово 1:18–19). Наистина само безгрешната кръв на Христос можела да донесе мир между Бог и човечеството (Колосяни 1:20). И с това помирение ние можем да бъдем „пред Него свети, непорочни и безупречни" (Колосяни 1:22).

Смъртта на безгрешния Христос на кръста на Голгота изплатила пълното наказание за греха на всички, които вярват в Него. Така загубеното при грехопадението било върнато обратно на кръста. Точно както грехът влязъл в света чрез един човек (Адам), така Бог изкупил света чрез един човек – безгрешния Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бил ли е безгрешен Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries