settings icon
share icon
Въпрос

Исус Бог ли е? Исус някога претендирал ли е, че е Бог?

Отговор


Никъде в Библията не е записано Исус да е казвал думите: “Аз съм Бог”. Това обаче не означава, че Той не е заявявал, че е Бог. Да вземем, например, думите на Исус от Йоан 10:30: “Аз и Отец едно сме”. На пръв поглед това не изглежда като твърдение, в което Исус казва, че е Бог. Нека обаче видим как отвръщат юдеите на това Негово изявление: “Не за добро дело те замеряме с камъни, а за богохулство и защото Ти, бидейки Човек, правиш Себе Си Бог” (Йоан 10:33). Юдеите приемат изявлението на Исус Христос като твърдение, че е Бог. И в следващите стихове Исус така и не поправя юдеите, така и не им казва: “Не съм твърдял, че съм Бог.” Това потвърждава, че Исус наистина е имал предвид, че е Бог с думите: “Аз и Отец едно сме” (Йоан 10:30). Йоан 8:58 е друг пример. Исус заявява: “Истина, истина ви казвам: преди да е бил Авраам, Аз съм!” И отново, в отговор на думите Му, юдеите вземат камъни и искат да го убият (Йоан 8:59). Защо юдеите биха искали да убият Исус с камъни, ако Той не е казал нещо, което те са смятали за богохулно, а именно – твърдението, че е Бог.

Йоан 1:1 казва, че “Словото беше Бог”.. Йоан 1:14 заявява: “Словото стана плът”. В Деяния 20:28 се казва: “Внимавайте … да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената Си кръв.”. Кой е придобил църквата със собствената си кръв? Исус Христос. Деяния 20:28 заявява, че Бог е откупил църквата със собствената си кръв. Следователно, Исус е Бог!

Ученикът Тома заявява по отношение на Исус: “Господ Бог и Бог Мой! (Йоан 20:28). Исус не го поправя. Тит 2:13 ни насърчава да очакваме идването на нашия Господ и Спасител – Исус Христос (вж. също II Петрово 1:1). В Евреи 1:8 Бог Отец заявява за Исус: “А за Сина казва: ‘Твоят престол, Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”

В Откровение един ангел наставлява апостол Йоан да се покланя само на Бога (Откровение 19:10). На няколко пъти в Писанието е записано как Исус приема поклонение (Матей 2:11; 14:33; 28:9, 17; Лука 24:52; Йоан 9:38). Той никога не изобличава хората за това, че Му се покланят. Ако Исус не беше Бог, Той щеше да каже на хората да не Му се покланят, точно както ангелът в Откровение направи. Има много други стихове и пасажи в Писанието, в които се потвърждава божествеността на Исус.

Най-важната причина, поради която Исус би трябвало да е Бог, е, че ако не беше Бог, тогава смъртта му не би била достатъчна да се плати наказанието за греховете на целия свят (I Йоан 2:2). Единствено Бог може да плати за това толкова безкрайно голямо наказание. Единствено Бог може да поеме греховете на света (II Коринтяни 5:21), да умре и след това да възкръсне – и така да докаже победата Си над греха и смъртта.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Исус Бог ли е? Исус някога претендирал ли е, че е Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries