settings icon
share icon
Въпрос

Бог в плът ли е Исус? Защо е важно Исус да е Бог в плът?

Отговор


Още от зачатието на Исус от Светия Дух в утробата на дева Мария (Лука 1:26-38) скептиците винаги са поставяли под въпрос истинската същност на Исус Христос. Всичко започнало с годеника на Мария Йосиф, който се уплашил да се ожени за нея след като тя му разкрила, че е бременна (Матей 1:18-24). Той я взел за съпруга едва след като ангелът му потвърдил, че детето, което тя носела, е Божият Син.

Стотици години преди рождението на Христос пророк Исая предсказал идването на Божия Син: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира." (Исая 9:6). Когато ангелът говорел на Йосиф и му съобщил за скорошното раждане на Исус, той споменал пророчеството на Исая: „Ето девицата ще зачене и ще роди син; и ще му нарекат името Емануил" (което значи, Бог с нас)." (Матей 1:23). Това не означавало, че те трябвало да нарекат детето Емануил; това означавало, че „Бог с нас" било същността на детето. Исус бил Бог, идващ в плът, да обитава с човека.

Самият Исус разбирал спекулациите около същността Му. Той попитал учениците Си: „Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?" (Матей 16:13; Марк 8:27). Отговорите се различавали както и днешните. Тогава Исус попитал по-настойчивия въпрос: „Но според както вие казвате, Кой съм Аз?" (Матей 16:15). Петър дал верния отговор: „Ти си Христос, Син на живия Бог." (Матей 16:16). Исус потвърдил истинността на отговора на Петър и обещал, че върху тази истина ще построи църквата Си (Матей 16:18).

Истинската същност и идентичност на Исус Христос има вечно значение. Всеки човек трябва да си отговори на въпроса, който Исус задал на учениците Си: „Но според както вие казвате, Кой съм Аз?"

Той ни е дал правилния отговор по много начини. В Йоан 14:9-10 Исус казва: „Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела."

Библията е ясна за божествената същност на Господ Исус Христос (вж. Йоан 1:1-14). Филипяни 2:6-7 казва, че въпреки че Исус бил „в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказва всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците". Колосяни 2:9 казва: „в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството".

Исус е изцяло Бог и изцяло човек, а фактът на Неговото въплъщаване е най-важният. Той живял човешки живот, но не притежавал греховна природа както ние. Той бил изкушаван, но никога не съгрешил (Евреи 2:14-18; 4:15). Грехът влязъл в света чрез Адам и греховната същност на Адам била предадена на всяко новородено в света (Римляни 5:12)— освен на Исус. Тъй като Исус нямал човешки баща, Той не наследил греховната природа. Той притежавал божествената същност от Своя небесен Отец.

Исус трябвало да отговори на всички изисквания на светия Бог преди да може да стане приемлива жертва за нашия грях (Йоан 8:29; Евреи 9:14). Той трябвало да изпълни над триста пророчества за Месията, които Бог е предрекъл чрез пророците (Матей 4:13-14; Лука 22:37; Исая 53; Михей 5:2).

От човешкото грехопадение (Битие 3:21-23) единственият начин за помиряване с Бог бил кръвта на невинна жертва (Левит 9:2; Числа 28:19; Второзаконие 15:21; Евреи 9:22). Исус бил последната, съвършена жертва, която удовлетворила завинаги Божия гняв срещу греха (Евреи 10:14). Неговата божествена природа Му позволявала да извърши делото на Изкупител; Неговото човешко тяло Му позволявало да пролее необходимата кръв за изкупление. Никое човешко същество с греховна същност не би могло да заплати такъв дълг. Никой друг не би могъл да изпълни изискванията да се превърне в жертва за греховете на целия свят (Матей 26:28; 1 Йоаново 2:2). Ако Исус беше само добър човек както твърдят някои, тогава Той щеше да има греховна същност и нямаше да бъде съвършен. В такъв случай смъртта и възкресението Му нямаха да имат силата да спасят никого.

Тъй като Исус е Бог в плът, само Той беше в състояние да изплати дълга, който ние дължахме на Бог. Победата Му над смъртта и гроба спечелиха победата за всеки, който полага вярата си в Него (Йоан 1:12; 1 Коринтяни 15:3-4, 17).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог в плът ли е Исус? Защо е важно Исус да е Бог в плът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries