settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус е Давидовият син?

Отговор


Седемнадесет стиха в Новия Завет описват Исус като „Давидовият син“. Но възниква въпросът: как би могъл Исус да бъде син на Давид, ако Давид е живял приблизително 1000 години преди Исус? Отговорът е, че Христос (Месията) бил изпълнението на пророчеството за Давидовото семе (2 Царе 7:14-16). Исус бил обещаният Месия, което означавало, че Той бил от семето на Давид. Матей 1 дава родословното доказателство, че Исус, в Своята човешка природа, бил пряк наследник на Давид чрез Йосиф, законния баща на Исус. Родословието в Лука 3 дава родословието на Исус чрез Неговата майка Мария. Исус е потомък на Давид чрез осиновяване от Йосиф и кръвно чрез Мария. Въпреки че, първоначално, когато Исус бил наричан Давидов син, се имало предвид Неговата Месианска титла, както пророкувал Старият Завет за Него.

Неколкократно към Исус се обръщали като „Господи, сине Давидов“ хора, които с вяра търсели милост или изцеление. Жената, чиято дъщеря била обсебена от демон (Матей 15:22), двамата слепци край пътя (Матей 20:30) и слепият Вартимей (Марк 10:47), всички те призовавали Давидовия син за помощ. Почетните имена, с които Го титулували, показвали тяхната вяра в Него. Назоваването Му „Господ“ изразявало тяхното чувство за Неговата божественост, превъзходство и сила, а като Го наричали „син Давидов“, заявявали открито, че Той е Месията.

Фарисеите също разбирали какво е влаганото значение, когато чували хората да наричат Исус „Давидов син“. Но за разлика от тези, които викали с вяра, те били толкова заслепени от собствената си гордост и неразбиране на Писанията, че не можели да видят това, което виждали слепите бедняци – тук бил Месията, Който бил отговорът на общоприетото очакване цял живот. Те мразили Исус, защото Той не им отдавал почестите, които те мислели, че заслужават. Затова, когато чули, че народът слави Исус като Спасителят, те се разгневили (Матей 21:15) и заговорничели да го погубят (Лука 19:47).

Исус още повече внесъл смут сред книжниците и фарисеите като ги попитал да обяснят значението на самото име. Как е възможно Месията да е син на Давид, когато самият Давид Го нарича „моят Господ“ (Марк 12:35-37)? Разбира се, законниците не могли да отговорят на въпроса. Така Исус изобличил неспособността на еврейските водачи като учители и тяхното невежество за учението на Стария Завет за истинската природа на Месията, като съвсем ги отдалечил от Себе Си.

Исус Христос, единородният син на Бог и единственото средство за спасение на света (Деяния 4:12), е също Давидовият син, както физически, така и в духовен смисъл.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус е Давидовият син?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries