Къде Старият Завет предсказва идването на Христос?


Въпрос: Къде Старият Завет предсказва идването на Христос?

Отговор:
Има много старозаветни пророчества за Исус Христос. Някои тълкуватели определят броя на месианските пророчества като стотици. Следват няколко пророчества, които се считат за най-ясни и най-важни.

За раждането на Исус – Исая 7:14: „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.” Исая 9:6: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.” Михей 5:2: „А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.”

Относно служението и смъртта на Исус – Захария 9:9: „Радвай се много сионска дъще, викай от радост, ерусалимска дъще! Ето, твоят Цар идва при теб; Той е праведен и спасител, смирен, и яздещ на магаре, и на магаренце, рожба на магарица.” Псалм 22:16-18: „Защото кучета ме обиколиха; тълпа от злодеи ме обкръжи; прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости, хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий.”

Като че ли най-ясното пророчество за Исус е цялата 53-та глава на Исая. Исая 53:3-7 е особено категоричен откъс „Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал; и както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не Го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири Себе Си и не отвори устата Си; както агне, водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така Той не отвори устата Си.”

Пророчеството в Даниил 9 глава за „седемдесетте седмици” предсказва точната дата, когато Исус, Месията, ще бъде „посечен”. Исая 50:6 точно описва побоя, който е претърпял Исус. Захария 12:10 предсказва „пробождането” на Месията, което станало след като Исус умрял на кръста. Много повече примери може да бъдат дадени, но и тези са достатъчни. Старият Завет най-категорично пророкува идването на Исус като Месия.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Къде Старият Завет предсказва идването на Христос?