settings icon
share icon
Въпрос

Какво е значението на триумфалния вход?

Отговор


Триумфалният вход е влизането на Исус в Ерусалим в деня, известен ни като Цветница, неделята преди разпъването на кръста (Йоан 12:1, 12). Историята за триумфалния вход е една от малкото случки от живота на Исус, която се появява в разказите на всичките четири евангелия (Матей 21:1-17; Марк 11:1-11; Лука 19:29-40; Йоан 12:12-19). Като съпоставим четирите разказа, става ясно, че триумфалният вход е бил значително събитие не само за хората от времето на Исус, но и за християните през цялата история. Ние празнуваме Цветница, за да си припомним този важен случай.

В този ден Исус влязъл в Ерусалим, възседнал едно взето на заем осле, такова, което никога не е било възсядано. Учениците постлали дрехите си върху ослето, за да седне Исус и множеството излязло да Го посрещне като постилало пред Него дрехите си и палмови клонки. Хората Го приветствали и хвалели като „Царя, който иде в Господното име" докато Той яздел към храма, където поучавал хората, изцелявал ги и ги изгонил онези, които обменяли пари, и търговците, които са превърнали дома на Отца Му в „разбойнически вертеп" (Марк 11:17).

Целта на Исус с влизането в Ерусалим, яздейки осле, била да направи публично заявлението Си, че е техния Месия и Цар на Израил в изпълнение на старозаветното пророчество. Матей казва, че Царят, идващ на осле, било точно изпълнение на Захария 9:9: „Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък и възседнал на осел, Да! На осле, рожба на ослица." Исус влиза в столицата Си като завладяващ Цар и е приветстван от народа като такъв, както подобава на онова време. Улиците на Ерусалим, царския град, били отворени за Него и като цар Той се възкачва към Своя дворец, не временен дворец, а духовния дворец, който е храмът, защото Неговото царство е духовно. Той получава поклонението и хвалението на народа, защото само Той ги заслужава. Той повече не казва на учениците Си да мълчат за Него (Матей 12:16, 16:20), а да викат хваления за Него и да Му се покланят открито. Постилането на дрехи било акт на почит към царска особа (вж. 4 Царе 9:13). Исус открито заявил на народа, че Той е техният Цар и Месията, когото те очаквали.

За нещастие хвалението, което хората щедро изсипали върху Исус, не било защото те Го разпознали като техен Спасител от греха. Те Го приветствали от желание за месиански избавител, някой, който да ги поведе във въстание срещу Рим. Имало мнозина, които въпреки че не вярвали в Христос като Спасител, все пак се надявали, че вероятно Той ще бъде за тях велик временен избавител. Това са онези, които Го приветствали като Цар с техните многобройни викове „осанна" като Го разпознали като Давидовия Син, който е дошъл в името на Господ. Но когато Той не оправдал техните очаквания, когато Той отказал да ги поведе в масово въстание срещу римските завоеватели, тълпите бързо се обърнали срещу Него. Само за няколко дена техните викове „осанна" се променили в „Разпни Го!" (Лука 23:20-21). Онези, които Го приветствали като герой, скоро Го отхвърлили и изоставили.

Историята за триумфалния вход съдържа контрасти, които са приложими за вярващите. Това е историята за Царя, който дошъл като нисш слуга на магаре, не на наперен жребец, не в царски дрехи, а в дрехите на бедните и смирените. Исус Христос идва не за да завладее със сила както земните царе, а с любов, благост, милост и Своята собствена жертва за Своите хора. Неговото царство не е царство на войски и великолепие, а такова на смиреност и слугуване. Той завладява не народи, а сърца и умове. Неговото послание е за мир с Бог, а не временен мир. Ако Исус е влязъл триумфално в нашите сърца, Той управлява там с мир и любов. Като Негови последователи ние показваме тези същите качества и светът вижда истинския Цар да живее и управлява тържествено в нас.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е значението на триумфалния вход?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries