settings icon
share icon
Въпрос

Описва ли Библията поклонение към Исус?

Отговор


Поклонение означава „отдадена почит към божество". Ако Исус получавал и приемал поклонение, тогава чрез това действие Той потвърждавал Своята божественост. Това е важно, защото има хора, които отричат божествеността на Христос като Му отдават по-нисше положение отколкото на Бог. Да, Исус е приемал поклонение. Като втората Личност на Троицата, Той е получавал и все още получава поклонение.

От началото на живота на Исус виждаме примери на поклонение към Него. Веднага щом като Влъхвите зърнали младенеца Христос, „паднаха и Му се поклониха" (Матей 2:11). Библията е записала първоначалния отклик, който получил Исус при тържественото Си влизане в Ерусалим: „взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осанна! благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар!" (Матей 21:9; Йоан 12:13) Думата „осанна" е призив за спасение и израз на обожаване. Тази дума, използвана от тълпата, определено е форма на поклонение.

Точно след като Исус поразил учениците с ходенето по водата, „А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син." (Матей 14:33). Още два запомнящи се примера за приемането от Исус на поклонение се случили точно след Неговото възкресение. Някои от жените (Матей 28:8-9; Марк 16:1; Лука 24:10) били тръгнали да кажат на учениците за възкресението, когато Исус ги срещнал на пътя им. Когато те осъзнали, че това бил Той, те „се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха" (Матей 28:9).

После идва случката с Тома, който не повярвал, че Исус е възкръснал от мъртвите, въпреки че другите ученици свидетелствали за този факт. Това било около седмица след възкресението, а Тома още се съмнявал в него. Исус като знаел, че Тома се съмнявал, му се явил и му показал белезите от гвоздеите по ръцете и нозете Си и раната в реброто Си. Как отвърнал Тома? „Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!" (Йоан 20:28). В никой от тези примери не виждаме Исус да спира тези, които Му се покланят, както правели обикновените хора и дори ангели, които погрешно получавали поклонение от другите (Деяния 10:25–26; Откровение 19:9–10).

Продължаваме да се покланяме на Исус и днес като Му предлагаме себе си като жива жертва – предлагайки себе си на Бог чрез вярата в Исус Христос, да ни използва както намери за добре (Римляни 12:1–2). Исус е казал: „Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят." (Йоан 4:24). Ние се покланяме на Бог с дух и истина чрез покорство на Неговите заповеди. Поклонението не е единствено коленичене пред Исус, хвърляне на палмови клонки в краката Му или пеенето и викането за нашата любов към Него. Поклонението означава да Го познаваме, да имаме общение с Него, да Му служим и да вярваме в Него.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Описва ли Библията поклонение към Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries