settings icon
share icon
Въпрос

Какво има предвид Исус като казва „АЗ СЪМ“?

Отговор


Исус, в отговор на въпроса на фарисеите „Ти на какъв се правиш?“, отговорил: „Баща ви Авраам ликуваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва“. „Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраама ли си видял?“ „Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.“ „Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма“. Яростният отклик на евреите на назоваването от Исус „АЗ СЪМ“ показва, че те ясно разбирали това, което Той им заявявал – че Той се равнявал с титлата „АЗ СЪМ“, която Бог дал за Себе Си в Изход 3:14.

Ако Исус е искал просто да каже, че е съществувал преди времето на Авраам, Той щеше да каже „Аз бях преди Авраам“. Гръцките думи, преведени „бил“ в случая на Авраам и „съм“ в случая на Исус, са съвсем различни. Думите, избрани от Духа, изясняват, че Авраам бил „роден“, но Исус съществувал вечно (Йоан 1:1). Няма съмнение, че евреите разбрали какво им казал, защото хванали камъни да Го убият заради правенето Си на равен с Бога (Йоан 5:18). Такова твърдение, ако не било вярно, било богохулство, и наказанието, предписано от Мойсеевия Закон, било смърт (Левит 24:11-14). Но Исус не богохулствал; Той бил и е Бог, втората Личност на Троицата, равен на Отца във всяко отношение.

Исус използвал същата фраза „АЗ СЪМ“ при седем твърдения за Себе Си. Във всичките седем Той съчетава АЗ СЪМ с многобройни метафори, които изразяват Неговото спасително отношение към света. Всички те се срещат в Евангелието според Йоан. Те са АЗ СЪМ Хлябът на живота (Йоан 6:35, 1, 48, 51); АЗ СЪМ Светлината на живота (Йоан 8:12); АЗ СЪМ Вратата на овцете (Йоан 10:7,9); АЗ СЪМ Добрият Пастир (Йоан 10:11, 14); АЗ СЪМ Възкресението и Животът (Йоан 11:25); АЗ СЪМ Пътят и Истината, и Животът (Йоан 14:6); и АЗ СЪМ истинската Лоза (Йоан 15: 1,5).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво има предвид Исус като казва „АЗ СЪМ“?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries