settings icon
share icon
Въпрос

По какъв начин е уникален Исус?

Отговор


1. Той е Единородният, уникален Божи Син (Псалом 2:7, 11-12; Йоан 1:14; Лука 1:35).

2. Той е вечен. Той съществува извечно от миналото, Той съществува в настоящето и Той ще съществува през цялата вечност в бъдещето (Йоан 1:1-3, 14, 8:58).

3. Исус сам е Единственият, който понесе нашите грехове, така че да можем да получим прошка и да бъдем спасени от тях (Исая 53; Матей 1:21; Йоан 1:29; 1 Петрово 2:24; 1 Коринтяни 15:1-3).

4. Исус е единственият Път към Отца (Йоан 14:6; Деяния 4:12; 1 Тимотей 2:5); няма друг път за спасение. Той е единственият Праведен, който размени Своята съвършена праведност за нашите грехове (2Коринтяни 5:21).

5. Сам Исус е имал власт над собствената Си смърт и способността да възвърне живота Си (Йоан 2:19, 10:17-18). Неговото възкресение не е било „духовно“, а физическо (Лука 24:39). Неговото възкресение от мъртвите, за да не умре отново, Го отличавало като уникалния Божи Син (Римляни1:4).

6. Сам Исус приемал поклонението като равно с Отца (Йоан 20:28-29; Филипяни 2:6) и наистина Бог Отец изявява, че Синът трябва да се почита както се почита Бог (Йоан 5:23). Всички останали, Исусови ученици или ангелски същества, правилно отказвали такова поклонение (Деяния 10:25-26; Деяния 14:14-15; Матей 4:10; Откровение 19:10, 22:9).

7. Исус имал силата да съживява тези, които иска (Йоан 5:21).

8. Отецът предал целия съд на Исус (Йоан5:22).

9. Исус бил с Отеца и пряко участвал в сътворението и чрез Неговата ръка са държани творенията (Йоан 1:1-3; Ефесяни 3:9; Евреи 1:8-10; Колосяни 1:17).

10. Исус е този, който ще управлява света в края на сегашния век (Евреи 1:8; Исая 9:6-7; Данаил 2:35, 44; Откровение 19:11-16).

11. Сам Исус бил роден от девица, заченат от Светия Дух (Исая 7:14; Матей 1:20-23; Лука 1:30-35).

12. Исус е този, който показал, че притежава всички атрибути на Бог [напр. властта да прощава грехове и да изцелява болните (Матей 9:1-7)]; да укротява ветровете и вълните (Марк 4:37-41; Псалом 89:8-9); да ни познава като съвършено е запознат с живота ни (Псалом 139; Йоан 1:46-50, 2:23-25), да възкресява мъртвите (Йоан 11; Лука 7:12-15, 8:41-55).

13. Има много пророчества за раждането, живота, възкресението, личността и целта на Месията. Всички те били изпълнени от Него и никой друг (Исая 7:14; Михей 5:2; Псалом 22; Захария 11:12-13, 13:7; Исая 9:6-7; Исая 53; Псалом 16:10).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

По какъв начин е уникален Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries