settings icon
share icon
Въпрос

Кога Исус узнал, че е Бог?

Отговор


Исус винаги е бил Бог. През цялата предвечност Той е бил втората Личност на Троицата и винаги ще бъде. Интересен е въпросът кога след въплъщението човекът Исус е узнал, че е Бог, но той не се засяга в Писанията. Знаем, че като възрастен Исус напълно съзнавал кой е като го изразявал по този начин: „Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм." (Йоан 8:58). И когато се молел: „И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света." (Йоан 17:5).

Също изглежда, че като дете Исус вече е съзнавал Своята същност и дело. Когато Исус бил на дванадесет години, Йосиф и Мария отишли със семейството в Ерусалим. По пътя за дома те се обезпокоили от липсата на Исус в каруцата им. Те се върнали в Ерусалим и намерили Исус „И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше." (Лука 2:46). Майка Му попитала Исус защо е изчезнал и така ги тревожи. Исус отвърнал: „Защо да Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?" (стих 49). Йосиф и Мария не разбрали думите на Исус (стих 50). Тези около Исус изобщо не разбрали казаното, но изглежда Исус на много ранна възраст наистина знаел, че е Божият Син и че Отецът е предопределил делото, което Той трябвало да извърши.

След случката в храма Лука казва: „А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците." (Лука 2:52). Ако в този момент от Своя човешки опит Исус знаел всичко, не би имало нужда да „напредва в мъдрост". Подчертаваме, че това била Исусовата човешка същност. Исус никога не е преставал да бъде Бог, но в някои случаи Той разкривал Своята божественост в съответствие с волята на Отца. Така Синът се подложил на физическо, интелектуално, социално и духовно израстване. Божият Син доброволно Се поставил в положение да се нуждае да придобива знание като човек.

Кога Исус узнал, че е Бог? От небесна гледна точка Синът знаел от предвечността кой е и какво трябва да бъде Неговото земно дело. От земна гледна точка въплътеният Исус осъзнал това в някакъв момент от ранния Си живот. Точно кой момент бил това не можем да знаем със сигурност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кога Исус узнал, че е Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries