settings icon
share icon
Въпрос

По какво се различава Исус от другите религиозни водачи?

Отговор


В известен смисъл да зададеш този въпрос е като да попиташ по какво се различава слънцето от другите звезди в нашата слънчева система – смисълът е, че няма други звезди в нашата слънчева система!

Същината е, че никой друг „религиозен водач" не може да се сравни с Исус Христос. Всеки друг религиозен водач е или жив, или мъртъв. Исус Христос е единственият, което е умрял (Той умрял на наше място, за нашите грехове, според 1 Коринтяни 15:1-8) и сега е жив. Наистина Той заявява в Откровение 1:17-18, че Той е жив завинаги! Никой религиозен водач дори не е заявявал такова нещо, твърдение, което е или вярно, или напълно абсурдно.

Друга важна разлика се открива в самата същност на християнството. Същността на християнството е Христос. Разпънат на кръст, възкръснал, възнесъл се на небето, завръщащ се някой ден. Без Него – и без Неговото възкресение – няма християнство. Сравнете това с други основни религии. Например индуизмът може да се основава на някои от „великите Свами", които са го основали, и да се разпадне напълно без тях. Будизмът е същият. Дори ислямът се основава на притчите и ученията на Мохамед, а не върху твърдението, че той се е завърнал към живот от мъртвите.

Апостол Павел в 1 Коринтяни 15:13-19 казва, че ако Христос не е бил възкресен от мъртвите, тогава нашата вяра е празна и ние стоим още в нашите грехове! Истинните твърдения на християнството се основават просто и единствено на възкръсналия Исус Христос! Ако Исус не се е завърнал в действителност от мъртвите – във времето и пространството – тогава няма никаква истина в християнството. Навсякъде в Новия Завет апостолите и евангелистите поставят възкресението като основа на благовестието.

Една друга важна съществена черта е изключително важният факт, че Исус Христос твърдял, че е „Божият Син" (еврейски израз, означаващ „определен от Бог"), както и „Човешкият Син" (еврейски израз, означаващ „определен от Човека"). В много пасажи Той заявява, че е равен с Отца (вижте например Йоан 10:29-33). На Него се приписват всички прерогативи и качества на Божество. Все пак Той е бил също човек, роден от девица (Матей 1:18-25; Лука 1:26-56). След като е живял безгрешен живот Той бил разпънат на кръст, за да заплати за греховете на всички хора: „Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят." (1 Йоаново 2:2) и после беше възкресен от мъртвите след три дена. Той е напълно Бог и напълно Човек, „теантропос" (от гръцки за Бог (теос) и „Човек" (антропос)); въпреки това Той е една личност.

Личността и Делото на Христос поставят неизбежен въпрос: Какво ще направите с Исус? Не можем просто да Го отхвърлим. Не можем да Го пренебрегнем. Той е централната фигура в цялата човешка история и ако Той е умрял за греховете на целия свят, тогава Той е умрял и за твоите. Апостол Павел ни казва в Деяния 4:12: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим." Ако вярваме в Господа Исус Христос като наш спасител от греха, ще бъдем спасени.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

По какво се различава Исус от другите религиозни водачи?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries