settings icon
share icon
Въпрос

Защо се е кръстил Исус? Защо е било важно кръщението на Исус?

Отговор


На пръв поглед кръщението на Исус изглежда безсмислено. Кръщението на Йоан е било кръщението за покаяние (Матей 3:11), но Исус бил безгрешен и не се нуждаел от покаяние. Дори Йоан бил поразен то идването на Исус при него. Йоан признал своя собствен грях и съзнавал, че той, грешният човек, нуждаещ се от покаяние, не бил достоен за кръсти неопетнения Божи Агнец: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?" (Матей 3:14). Исус отвърнал, че това трябва да бъде извършено, защото „така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15).

По няколко причини Йоан бил подходящ да кръсти Исус в началото на Неговото публично служение. Исус трябвало да започне голямото Си дело и било подходящо Той да бъде признат от Своя предтеча. Йоан бил „гласът, викащ в пустиня", пророкуван от Исая, призоваващ хората да се покаят в подготовка за своя Месия (Исая 40:3). Като Го кръстил Йоан заявил на всички, че това бил онзи, когото чакали, Божия Син, Онзи, който той е предсказал, че ще кръщава „със Святия Дух и с огън" (Матей 3:11).

Кръщението на Исус приема и друго измерение, когато отчетем, че Йоан е бил от племето на левитите и пряк потомък на Аарон. Лука подчертава, че и двамата родители на Йоан били от Аароновото свещеническо коляно (Лука 1:5). Едно от задълженията на свещениците в Стария Завет било да представят жертвите пред Господа. Кръщението на Исус от Йоан Кръстител би могло да се разглежда като свещеническо представяне на Абсолютната Жертва. Думите на Йоан в деня след кръщението имат определено свещенически дух: „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29).

Кръщението на Исус също показало, че Той се идентифицира с грешниците. Неговото кръщение символизира кръщението на грешниците в праведността на Христос, умирайки с Него и възкръсвайки свободни от греха и способни да ходят в нов живот. Неговата съвършена праведност би изпълнила всички изисквания на Закона за грешниците, които никога не биха могли да се надяват да направят това сами. Когато Йоан се поколебал да кръсти безгрешния Божи Син, Исус отговорил, че било прилично да „изпълним всичко що е право" (Матея 3:15). Така Той намекнал за праведността, която Той дава на всички, които дойдат при Него да разменят своя грях с Неговата праведност (2 Коринтяни 5:21).

В допълнение, идването на Исус при Йоан показало Неговото одобрение на кръщението от Йоан като свидетелствал, че то е от небето и одобрено от Бог. Това ще бъде важно в бъдеще, когато други ще започнат да се съмняват в авторитета на Йоан, особено след арестуването му от Ирод (Матей 14:3-11).

Вероятно най-важното е, че случаят с публичното кръщение записва за всички бъдещи поколения съвършеното въплъщение на триединния Бог, разкрито в слава от небето. Свидетелството направо от небето на благоволението на Отца със Сина и слезлия Свети Дух върху Исус (Матей 3:16-17) е красива картина на триединното естество на Бог. То също изобразява делото на Отец, Син и Духа в спасението на онези, които Исус е дошъл да спаси. Отецът възлюби избраните отпреди сътворението на света (Ефесяни 1:4); Той изпраща Своя Син да търси и спаси изгубените (Лука 19:10); и Духът обвинява за грях (Йоан 16:8) и привлича вярващия към Отца чрез Сина. Цялата величествена истина за милостта на Бог чрез Исус Христос е показана при Неговото кръщение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо се е кръстил Исус? Защо е било важно кръщението на Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries