settings icon
share icon
Въпрос

Какви са значението и важноста на възнесението на Исус Христос?

Отговор


След като Исус възкръснал от мъртвите, Той „представи себе си жив“ (Деяния 1:3) на жените до гроба (Матей 28:9-10), на Своите ученици (Лука 24:36-43), и на повече от 500 други (1 Коринтяни 15:6). В дните след Неговото възкресение Исус проповядвал на учениците Си за Божието царство (Деяния 1:3).

Четиридесет дни след възкресението Исус и Неговите ученици отишли на Елеонския хълм, до Ерусалим. Там Исус обещал на последователите Си, че те скоро ще получат Светия Дух и им наредил да останат в Ерусалим до идването на Духа. Тогава Исус ги благословил и след като дал благословията започнал да се възнася в небето. Разказът за възнесението на Исус се намира в Лука 24:50-51 и Деяния 1:9-11.

От Писанието е ясно, че възнесението на Исус било буквално телесно завръщане в небето. Той се издигнал от земята постепенно и видимо, наблюдаван от много нарочни наблюдатели. Докато учениците се стремели да зърнат за последно Исус, Той бил скрит от погледа им от облак и се появили два ангела и обещали Исус да се завърне „така както го видяхте да отива на небето“ (Деяния 1:11).

Възнесението на Исус Христос има значение поради няколко причини: 1) То ознаменува Неговото земно служение. Бог Отец изпратил любящо Своя Син в света във Витлеем, а сега Синът се завръща при Отеца. Настъпил краят на човешкото ограничение.

2) То е знак за успех на Неговото земно дело. Всичко, за което беше дошъл да направи, го изпълнил.

3) То отбелязва връщането на Неговата небесна слава. Славата на Исус била забулена по време на Неговото време на земята с едно кратко изключение при Преображението (Матей 17:1-9).

4) То символизира Неговото възвеличаване от Отеца (Ефесяни 1:20-23). Този, в Когото Отеца благоволи (Матей 17:5), е възвисен с почест и Му е дадено името, което е над всички други (Филипяни 2:9). 5) То Му дава възможност да подготви място за нас (Йоан 14:2).

6) То обозначава началото на Неговото ново служение като Първосвещеник (Евреи 4:14-16) и Посредник на един Нов Завет (Евреи 9:15).

7) То установява начина на Неговото връщане. Когато Исус дойде да установи Царството, Той ще се върне точно както е напуснал – буквално, телесно и видимо в облаците (Деяния 1:11; Данаил 7:13-14; Матей 24:30; Откровение 1:7).

Понастоящем Господ Исус е на небето. Писанията често Го описват като седящ отдясно на Отца, място на почит и власт (Псалом 110:1; Ефесяни 1:20; Евреи 8:1). Христос е Главата на Църквата (Колосяни 1:18), Този, който дава духовните дарби (Ефесяни 4:7-8), и Този, който изпълва всичко с всичко (Ефесяни 4:9-10). Възнесението на Христос е събитието, което пренесе Исус от Неговото земно служение към Неговото небесно служение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са значението и важноста на възнесението на Исус Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries