settings icon
share icon
Въпрос

Защо е толкова важна човешката природа на Исус?

Отговор


Човешката природа на Исус е еднакво важна с божествеността на Исус. Той бил роден като човешко същество, въпреки че все пак бил изцяло божествен. Ограниченият човешки ум трудно може да възприеме идеята за човешката природа на Исус, която съществува заедно с Неговата божественост. Въпреки това същността на Исус – изцяло човек и изцяло Бог – е библейски факт. Има хора, които отхвърлят тези библейски истини и заявяват, че Исус е бил човек, а не Бог (Ебионизъм). Доцетизъм е гледището, че Исус е бил Бог, но не човек. И двете виждания са небиблейски и лъжливи.

По няколко причини било необходимо Исус да се роди като човек. Една от тях е изразена в Галатяни 4:4–5: „а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението." Само човек може да бъде „роден под закона". Никое животно или ангел не е „под закона". Само човеците се раждат под закона и само човек може да изкупи други хора, родени под същия закон. Родени под Божия закон, всички хора са виновни за престъпването на този закон. Само съвършен човек – Исус Христос – би могъл съвършено за спази закона и съвършено да го изпълни като по този начин да ни изкупи от тази вина. Исус осъществил нашето изкупление на кръста, разменил нашия грях за Своята съвършена праведност (2 Коринтяни 5:21).

Друга причина, поради която е необходимо Исус да бъде напълно човек, е че Бог е установил необходимостта от проливане на кръв за опрощаване на греховете (Левит 17:11; Евреи 9:22). Въпреки че животинската кръв била временно приемлива като предвестник на кръвта на съвършения Богочовек, тя не била достатъчна за трайното очистване на греха, защото „не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове" (Евреи 10:4). Исус Христос, съвършеният Божи Агнец, пожертвал Своя човешки живот и пролял Своята човешка кръв, за да покрие греховете на тези, които някога ще повярват в Него. Това нямаше да бъде възможно, ако Той не беше човек.

Нещо повече, човешката природа на Исус Му позволява да се свържа с нас по начин, по който не могат ангелите, нито животните. „Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях." (Евреи 4:15). Само човек би могъл да съчувства на нашите слабости и изкушения. В Своята човешка природа Исус бил подчинен на изцяло същите видове изпитания като нас и затова Той може да ни съчувства и да ни помага. Той бил изкушаван; Той бил преследван; Той бил беден; Той бил мразен; Той изпитвал физическа болка; и Той понесъл скърбите на мъчителна и най-жестока смърт. Само човек може да изпита тези неща и само човек би могъл напълно да ги разбере чрез опита.

Накрая, било необходимо Исус да дойде в плът, защото вярата в тази истина е предпоставка за спасението. Да заявиш, че Исус е дошъл в плът, е белег на дух от Бога, докато Антихристът и онези, които го следват, ще го отрекат (1 Йоаново 4:2–3). Исус е дошъл в плът; Той може да съчувства на нашите човешки слабости; Неговата човешка кръв е била пролята за нашите грехове; и Той е бил напълно Бог и напълно човек. Това са библейски истини, които не могат да бъдат отречени.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо е толкова важна човешката природа на Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries