settings icon
share icon
Въпрос

Бил ли е Исус пацифист?

Отговор


Пацифист е някой, който се противопоставя на насилието, особено войната, за каквото и да е цел. Пацифистът често отказва да носи оръжие поради причини на съвестта или религиозни убеждения.

Исус е „княз на мира" (Исая 9:6) в смисъл, че един ден ще донесе истински и траен мир на земята. И Неговото послание в този свят е било забележително ненасилствено (Матей 5:38-44). Но Библията е ясна, че понякога е необходима война (вж. Псалом 144:1). И като се вземат предвид някои от библейските пророчества за Исус, е трудно да Го наречем пацифист. Откровение 19:15, говорейки за Исус, заявява: „Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий." Установяването на хилядолетното царство на Исус ще изисква насилие под формата на война, водена срещу силите на Антихриста. Дрехата на Исус ще бъде „попръскана с кръв" (Откровение 19:13).

При срещата на Исус с римския стотник Той приел хвалението на войника, изцелил слугата му и го похвалил за вярата му (Матей 8:5-13). Това, което Исус не направил, е да каже на стотника да напусне армията – поради простата причина, че Исус не проповядвал пацифизъм. Йоан Кръстител също срещал войници и те го питали: „а ние какво да правим?" (Лука 3:14). Това би била отличната възможност Йоан да им каже да оставят оръжията си. Но той не го направил. Вместо това Йоан казал на войниците: „Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си."

Учениците на Исус имали оръжия, което е в конфликт с представата, че Исус е бил пацифист. В нощта, когато Исус бил предаден, Той даже казал на последователите Си да носят мечове. Те имали два, което Исус заявил, че е достатъчно (Лука 22:37-39). След като Исус бил арестуван, Петър извадил меча си и наранил един от мъжете (Йоан 18:10). Исус изцелил мъжа (Лука 22:51) и заповядал на Петър да прибере меча си (Йоан 18:11). Трябва да се отбележи факта, че Исус не осъдил Петър за притежанието на меча, а само конкретната злоупотреба с него.

Книга Еклесиаст представя равновесието на живота с контрастиращи дейности: „Има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето:… Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене;… Време за обичане, и време за мразене; Време за война, и време за мир" (Еклесиаст 3:1, 3 и 8). Това не са думи на пацифист.

Исус не звучал като пацифист, когато казал: „Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. ЗАЩОТО ДОЙДОХ ДА НАСТРОЯ ЧОВЕК ПРОТИВ БАЩА МУ, ДЪЩЕРЯ ПРОТИВ МАЙКА Й, И СНАХА ПРОТИВ СВЕКЪРВА Й; И НЕПРИЯТЕЛИ НА ЧОВЕКА ЩЕ БЪДАТ ДОМАШНИТЕ МУ." (Матей 10:34-36). Въпреки че Исус не подбуждал към война, Той определено приветствал конфликта, който идвал с навлизането на истината.

Никога не сме получавали заповед да бъдем пацифисти в обичайния смисъл на думата. Вместо това трябва да се отвращаваме от злото, и да се прилепваме към доброто (Римляни 12:9). Като вършим това трябва да заемем позиция срещу злото в този свят (което изисква конфликт) и да се стремим към праведността (2 Тимотей 2:22). Исус бил модел за този стремеж и никога не е избягвал конфликт, когато той бил част от суверенния план на Отца. Исус говорил открито срещу религиозните и политическите водачи на Своето време, защото те не търсели Божията праведност (Лука 13:31-32; 19:45-47).

Когато се стигне до побеждаване на злото, Бог не е пацифист. Старият Завет е пълен с примери как Бог използвал Своя народ във война да донесе осъждение на народи, които са затънали в грях. Няколко примера се намират в Битие 15:16; Числа 21:3; 31:1-7; 32:20-21; Второзаконие 7:1-2; Исус Навиев 6:20-21; 8:1-8; 10:29-32; 11:7-20. Преди битката пред Ерихон Исус Навиев бил посрещнат от „Военачалник на Господното войнство" (Исус Навиев 5:14). Тази личност, която най-вероятно била Христос преди да се въплъти, бил разпознаваем по държането на „измъкнат нож в ръка" (стих 13). Господ бил готов за битка.

Можем да бъдем уверени, че Бог винаги съди и воюва справедливо (Откровение 19:11). „Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си". Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог." (Евреи 10:30-31). Наученото от тези и други библейски пасажи е, че ние трябва да участваме във война само, когато е оправдана. Противопоставянето на агресията, несправедливостта и геноцида ще оправдае война и вярваме, че последователите на Исус са свободни да се присъединят към въоръжените сили и да участват във война.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бил ли е Исус пацифист?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries