settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава Йоан 1:1, 14, когато заявява, че Исус е Божието Слово?

Отговор


Отговорът на този въпрос се намира първо в разбирането на причината защо Йоан е написал своето Евангелие. Откриваме неговата цел, ясно заявена в 20:30-31. „А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.“ Целта на Йоан била да запознае читателите на своето Евангелие с Исус Христос като установи кой е Исус (Бог в плът) и какво е направил. Единствената цел на Йоан била да поведе хората да прегърнат спасителното дело на Христос с вяра. Когато разберем това, по-добре можем да разберем защо Йоан представя Исус като „Словото“ в Йоан 1:1.

Като започва Евангелието си с изявлението „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“ Йоан въвежда Исус с термин, познат както на читателите юдеи, така и на езичниците. Гръцката дума, преведена „Слово“ в този пасаж, е „логос“ и била позната както в гръцката философия, така и на еврейската мисъл от това време. Например, в Стария Завет „словото“ на Бог често е персонифицирано като инструмент за изпълнение на Божията воля (Псалом 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Така за своите еврейски читатели с представянето на Исус като „Словото“ Йоан в известен смисъл ги насочва обратно към Стария Завет, където „логосът“ или „Словото“ на Бог се свързва с персонифицирането на Божието разкриване. А в гръцката философия терминът „логос“ бил използван за описване на междинното средство, чрез което Бог е сътворил материалните неща и е общувал с тях. В гръцкия светоглед „логосът“ бил смятан за мост между трансцендентния Бог и материалната вселена. Така че, за гръцките читатели употребата на термина „логос“ вероятно е въвела представата за посредническия принцип между Бог и света.

Така по същество това, което Йоан прави като представя Исус като „логосът“, е позоваването на дума и представа, която била позната на тогавашните юдеи и неевреи, и използването й като отправна точка, от която да ги запознае с Исус Христос. Но Йоан преминава отвъд познатата представа за „логоса“ на евреите и езичниците и представя Исус Христос не като обикновен посреднически принцип, възприеман от гърците, а като персонално същество, изцяло божествено и изцяло човешко. Христос също така не бил просто персонификация на Божието разкриване както смятали евреите, а бил наистина Божието съвършено разкриване на Себе Си в плът, още повече, че Йоан е записал собствените думи на Исус към Филип: „Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?“ (Йоан 14:9). С употребата на термина „логос“ или „Слово“ в Йоан 1:1 Йоан усилва и прилага представа, позната на аудиторията, и използва това да запознае читателите си с истинския „логос“ на Бога в Исус Христос, Живото Божие Слово, изцяло Бог и същевременно изцяло човек, който дошъл да разкрие Бог на хората и да откупи всички, които вярват в Него, от техните грехове.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава Йоан 1:1, 14, когато заявява, че Исус е Божието Слово?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries