settings icon
share icon
Въпрос

Какво е кенозисът?

Отговор


Терминът „кенозис“ идва от гръцката дума за доктрината на Христовото себеизпразване при Неговото въплъщаване. Кенозисът бил себеотрицание, а не себеизпразване от божественост, нито замяна на божествеността за човешка природа. Филипяни 2:7 ни казва, че Исус „се отказва от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.“ Исус не престанал да бъде Бог по време на Своето земно служение. Но Той изоставил Своята небесна слава на лично взаимоотношение с Бог. Той също отхвърлил Своята независима власт. През земното Си служение Христос напълно Се подчинил на волята на Отца.

Като част от кенозиса понякога Исус действал с ограниченията на човешката природа (Йоан 4:6, 19:28). Бог не се изморявал или ожаднявал. Матей 24:36 ни казва: „А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.“ Можем да се чудим, ако Исус е бил Бог, как Той не може да знае всичко както Бог знае (Псалом 139:1-6)? Изглежда, че докато Исус е бил на земята, Той се е отказал да използва някои от Своите божествени атрибути. Исус все още бил съвършено свят, справедлив, милостив, благ, праведен и любящ, но до определена степен Исус не бил всезнаещ или всемогъщ.

Когато стане дума за кенозиса обаче, често се фокусираме твърде много върху това, от което Исус се е отказал. Кенозисът също разглежда и това, което Исус е придобил. Исус е прибавил към Себе Си човешка природа и Се смирил. Исус изминал пътя от състоянието на слава на славите в небето до съществуването като човешко същество, което било убито на кръста. Филипяни 2:7-8 заявява: „като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ Във върховния акт на смирение Богът на вселената станал човек и умрял за Своето творение. Следователно кенозисът е приемането на човешка природа от Христос, придружено с всичките ограничения от това, с изключение на запазване на Неговата безгрешност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е кенозисът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries