Otázky o Biblii


Čo je Biblia?

Je Biblia skutočne Slovo Božie?

Prečo by sme mali čítať/študovať Bibliu?

Sú v Biblii chyby, protirečenia alebo nezhody?

Je Biblia dnes relevantná?

Ako a kedy bol zostavený kánon Biblie?

Ktorý je správny spôsob študovania Biblie?

Čo to znamená, že je Biblia inšpirovaná?

Kto boli autori biblických kníh?

Prečo je dôležité veriť v biblickú neomylnosť?

Je možné, že do Biblie mohlo byť pridaných viac kníh?

Čo je kánon Písma?

Bola Biblia porušená, zmenená, upravená, revidovaná alebo sfalšovaná?

Stará zmluva vs. Nová zmluva – Aké sú rozdiely?

Prečo nám Boh dal štyri evanjeliá?

Musím veriť, že Biblia je neomylná, aby som bol spasený?

Aké sú to stratené knihy Biblie?

Prečo by sme mali študovať Starú zmluvu?

Odkiaľ je dobre začať čítať Bibliu?


Otázky o Biblii