settings icon
share icon

Otázky o Biblii

Čo je Biblia?

Je Biblia skutočne Slovo Božie?

Prečo by sme mali čítať/študovať Bibliu?

Sú v Biblii chyby, protirečenia alebo nezhody?

Je Biblia dnes relevantná?

Ako a kedy bol zostavený kánon Biblie?

Ktorý je správny spôsob študovania Biblie?

Čo to znamená, že je Biblia inšpirovaná?

Kto boli autori biblických kníh?

Prečo je dôležité veriť v biblickú neomylnosť?

Je možné, že do Biblie mohlo byť pridaných viac kníh?

Čo je kánon Písma?

Bola Biblia porušená, zmenená, upravená, revidovaná alebo sfalšovaná?

Stará zmluva vs. Nová zmluva – Aké sú rozdiely?

Prečo nám Boh dal štyri evanjeliá?

Musím veriť, že Biblia je neomylná, aby som bol spasený?

Aké sú to stratené knihy Biblie?

Prečo by sme mali študovať Starú zmluvu?

Odkiaľ je dobre začať čítať Bibliu?

Sú spisy apoštola Pavla inšpirované (pozri 1. Korinťanom 7:12)?

Ako môžeme vedieť, ktoré časti Biblie sa na nás dnes vzťahujú?

Prečo je toľko zmätku, čo sa týka učenia Biblie?

Čo sú blahoslavenstvá?

Vzťahuje sa neomylnosť Biblie len na originálne rukopisy?

Môžeme/mali by sme vykladať Bibliu doslovne?

Aké je biblické učenie o osvietení?

Čo je biblická numerológia?

Ako rozhodneme, ktoré knihy patria do Biblie, keď Biblia nehovorí, ktoré knihy patria do Biblie?

Prečo je dôležité študovať Bibliu v kontexte? Čo je zlé na vytrhávaní veršov z kontextu?

Čo je harmónia evanjelií?

Prečo sa Biblia nazýva Svätá Biblia?

Ako ľudia vedeli o Bohu predtým, ako mali dostupnú Bibliu?

Treba brať zázraky v Biblii doslovne?

Aké sú rôzne pomenovania a názvy Biblie?

Je doktrína o uchovávaní biblická?

Je nejaký dôkaz o vnuknutí Biblie?

Ktorá doktrína hovorí o tom, že Písmo je dostatočné? Čo znamená, že Biblia je dostatočná?

Aplikuje sa varovanie zo Zjavenia Jána 22:18-19 na celú Bibliu alebo len na knihu Zjavenia?

Čo je pentateuch?

Čo je meč Ducha?

Prečo je dôležité pochopiť Bibliu?

Podľa čoho vieme, že Biblia je Božie Slovo a nie apokryfy, Korán, Kniha Mormonova atď.?

Prečo je také ťažké pochopiť Bibliu?

Prečo je učenie sa Biblie naspamäť dôležité?

Ako ovplyvňuje proces prekladu inšpiráciu a neomylnosť Biblie?

Aký je príbeh Nového zákona?

Aký veľký vplyv má mať Biblia na spoločnosť?

Čo znamená, že Biblia je Bohom vdýchnutá?

Čo znamená, že Biblia je neomylná? Čo je to biblická neomylnosť?

Čo je kľúčom k uplatňovaniu Biblie v mojom živote?

Je Biblia rozprávka?

Čo je to príbeh Starého zákona?

Aké sú rôzne formy biblickej literatúry?

Aké sú najznámejšie/dôležitejšie otázky v Biblii?

Čo sú gnostické evanjeliá?

Je Biblia spoľahlivá?

Čo sú Zvitky od Mŕtveho mora a prečo sú dôležité?

Ako mám vedieť, že Biblia nie je len mytológia?

Aké sú rôzne teórie biblickej inšpirácie?

Prečo by som mal veriť Biblii?

Môžete mi poskytnúť základnú časovú os Biblie?

Aké sú knihy Biblie? Čo znamená, že sa Biblia skladá z rôznych kníh?

Čo je to biblická typológia?

Existuje ešte originál Biblie?

Čo je biblická hermeneutika?

Čo je to textová kritika?

Obsahuje Biblia alegórie?


Otázky o Biblii
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries