settings icon
share icon
Otázka

Prečo by sme mali študovať Starú zmluvu?

Odpoveď


Biblia je progresívne zjavenie. Ak preskočíte prvú polovicu nejakej dobrej knihy a pokúsite sa ju dočítať, budete len ťažko chápať postavy, dej a koniec. Rovnakým spôsobom, Novú zmluvu je možné úplne pochopiť len ak ju vnímame ako takú, ktorá je postavená na základoch udalostí, postáv, zákonov, obetného systému, zmlúv a zasľúbení Starej zmluvy (SZ). Keby sme mali len Novú zmluvu (NZ), prišli by sme k evanjeliám a nevedeli by sme, prečo Židia hľadali Mesiáša (Spasiteľa Kráľa). Bez SZ by sme nevedeli, prečo mal prísť Mesiáš (pozri Izaiáš 53); nemohli by sme identifikovať Ježiša z Nazaretu ako Mesiáša cez mnoho detailných proroctiev, ktoré boli dané o Ňom (napr., Jeho miesto narodenia (Micheáš 5:2), Jeho spôsob smrti (Žalm 22, najmä verše 1,7-8, 14-18; Žalm 69:21, atď), Jeho vzkriesenie (Žalm 16:10) a mnoho ďalších podrobností o Jeho službe (Izaiáš 52:13; 9:2, a pod.).

Bez SZ by sme nechápali židovské zvyky, ktoré sú uvedené v NZ. Nerozumeli by sme zvrátenosti ktorú farizeji urobili z Božieho zákona, keď k nemu pridali svoje tradície. Nechápali by sme, prečo bol Ježiš tak rozčúlený, keď očistil nádvorie chrámu. Nechápali by sme, že môžeme použiť rovnakú múdrosť, akú Kristus používal v mnohých Jeho odpovediach svojim protivníkom (ako ľudským, tak i démonickým).

Bez Starej zmluvy by nám uniklo veľké množstvo podrobných proroctiev, ktoré by sa mohli splniť iba ak je Biblia Božie slovo, nie ľudské (pozri veľkých a malých prorokov) (napr. Daniel 7 a nasledujúce kapitoly). Tieto proroctvá poskytujú konkrétne detaily o vzostupe a páde národov, ako padnú, či znovu povstanú, ktoré mocnosti sa objavia ako ďalšie, ktorí hráči budú hlavní (Kýros, Alexander Veľký, atď.) a čo sa stane s ich kráľovstvami po ich smrti. Tieto detailné proroctvá sú tak presné, že skeptici namietali, že tieto udalosti boli napísané po tom, ako sa udiali.

SZ tiež obsahuje početné lekcie pre nás skrze životy mnohých omylných postáv. Pozorovaním ich životov môžeme byť povzbudzovaní k dôvere Bohu bez ohľadu na to, čo sa okolo nás deje (Daniel 3), nerobiť kompromis s malými vecami (Daniel 1) tak, aby sme neskôr boli verní vo veľkých veciach (Daniel 6). Môžeme sa naučiť, že je najlepšie čím skôr a úprimne vyznať hriech namiesto prehadzovania viny (1. Samuelova 15). Môžeme sa naučiť, že s hriechom sa netreba zahrávať, pretože nás nájde a jeho uhryznutie je smrteľné (pozri Sudcov 13-16). Môžeme sa naučiť, že musíme dôverovať (a poslúchať) Bohu, ak očakávame, že zažijeme Jeho zasľúbenú zem, žijúc v tomto živote a Jeho raj v ďalšom (Numeri 13). Dozvedáme sa, že ak budeme uvažovať o hriechu, kladieme seba do pozície, že ho raz aj spáchame (Genesis 3; Jozua 6-7). Dozvedáme sa, že hriech má dôsledky nielen na nás, ale i na našich milovaných, ktorí sú okolo nás a naopak, že naše dobré správanie je odmenou nielen pre nás, ale rovnako aj pre tých, ktorí sú okolo nás (Genesis 3; Exodus 20:5-6) .

SZ tiež obsahuje obrovské množstvo múdrosti, o čom Nová zmluva nehovorí. Mnohé z toho je obsiahnuté v Žalmoch a Prísloviach. Tieto kúsky múdrosti ukazujú, ako môžeme byť múdrejšími než náš učiteľ, k čomu vedú rôzne hriechy (to nám pomáha vidieť háčik, ktorý sa skrýva za návnadou) a aké úspechy pre nás tento svet chystá (žiadne!). Ako spoznám, či som blázon (morálny blázon)? Ako môžem ľudí neúmyselne podceniť bez toho, aby som sa o to snažil? Ako môžem otvoriť dvere k trvalému úspechu? Ako môžem nájsť zmysel života? Opäť platí, že je tam toľko toho, čo čaká na objavenie pre toho, ktorý sa naozaj chce učiť.

Bez SZ by sme nemali základ, na ktorý sa možno postaviť proti omylom politicky korektných zvráteností našej spoločnosti, v ktorej je evolúcia vnímaná ako tvorca všetkých druhov v priebehu miliónov rokov (namiesto toho, že sú výsledkom mimoriadneho stvorenia Bohom doslovne behom šiestich dní). Začali by sme veriť klamu, že manželstvo a rodina ako jednotky sú vyvíjajúce sa štruktúry, ktoré by sa mali aj naďalej meniť, podľa toho ako sa mení spoločnosť, namiesto toho, aby sme manželstvo a rodinu videli, ako Bohom danú na účel výchovy pobožných detí a na ochranu tých, ktorí by inak boli využití a zneužití (najčastejšie ženy a deti).

Bez SZ by sme nerozumeli Božím zasľúbeniam, ktoré sa ešte majú splniť v židovskom národe. Výsledkom by bolo, že by sme nevideli správne, že doba súženia je sedemročné obdobie, v ktorom bude Boh špecificky pracovať so židovským národom, ktorý odmietol Jeho prvý príchod, ale ktorí Ho prijme pri Jeho druhom príchode. Nechápali by sme, ako sa Kristovo budúce tisícročné panovanie zhoduje s Jeho zasľúbeniami Židom, ani ako do toho zapadajú pohania, ani by sme nevideli, ako koniec Biblie viaže voľné konce, ktoré sa rozviazali na začiatku Biblie; ako Boh obnoví raj, ktorý pôvodne stvoril na tomto svete a ako budeme mať radosť z blízkeho priateľstva s Ním v záhrade Eden.

V zhrnutí, SZ je zrkadlo, ktoré nám umožňuje vidieť seba v živote starozmluvných postáv a pomáha nám poučiť sa z ich životov. To vrhá svetlo na to, kým Boh je, na divy, ktoré urobil a na spasenie, ktoré spôsobil. Zdieľa toľko potešenia tým, ktorí sú prenasledovaní alebo utrápení (pozri predovšetkým Žalmy). Zjavuje cez opätovne naplnené proroctvá, prečo je Biblia jedinečná medzi svätými knihami – ona sama je schopná preukázať, že je tým, čím tvrdí, že je: inšpirované Božie Slovo. Zjavuje množstvo vecí o Kristovi, stranu za stranou svojich spisov. Obsahuje toľko múdrosti, ktorá ide nad rámec toho, čo sa zmieňuje alebo je uvedené v NZ. Stručne povedané, ak ste sa ešte nepustili do hĺbky týchto strán, niečo vám veľmi chýba z toho, čo má Boh pre vás k dispozícii. Ako budete čítať, zistíte, že niektorým veciam nebudete ihneď rozumieť, ale mnohým porozumiete a veľa sa z nich naučíte. A ako budete pokračovať v študovaní, prosiac Boha, aby vás učil viac, vaša ťažba sa oplatí v čoraz jasnejších pokladoch, ktoré tým získate.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo by sme mali študovať Starú zmluvu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries