settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa Biblia nazýva Svätá Biblia?

Odpoveď


Fráza biblia sacra („sväté knihy“) sa prvýkrát objavila niekedy v stredoveku. V angličtine sa jedno z prvých – ak nie úplne prvých – použití „Svätej Biblie“ objavilo v roku 1611 na obálke autorizovanej verzie, známej v USA ako King James Version. Slovo svätý má niekoľko významov, a ako uvidíme, všetky opisujú Slovo Božie.

Jeden význam slova svätý je „svätý, posvätený, posvätný“. Keď Boh hovoril s Mojžišom pri horiacom kríku, prikázal mu, aby si vyzul sandále, pretože stál na „svätej zemi“, zemi posvätenej Božou prítomnosťou. Pretože Boh je svätý, sväté sú aj slová, ktoré hovorí. Rovnako sú posvätné aj slová, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj, rovnako ako všetky slová, ktoré Boh dal ľudstvu v Biblii. Keďže Boh je dokonalý, jeho slová sú dokonalé (Žalm 19:8). Ako je Boh spravodlivý a čistý, také je aj Jeho Slovo (Žalm 19:9).

Biblia je svätá aj preto, že ju napísali ľudia pod vedením a vplyvom Ducha Svätého. „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti,“ (2. Timoteovi 3:16). Grécke slovo preložené ako „Bohom vdýchnutý“ je Theopneustos, z theos, čo znamená „Boh“ a pneo, čo znamená „dýchať“. Z tohto gréckeho koreňa dostaneme anglické slovo pneumonia. Takže náš Svätý Boh v osobe Ducha Svätého doslova vdýchol sväté slová Písma do pisateľov každej z kníh Biblie. Boží Spisovateľ je svätý; preto, čo píše, je sväté.

Ďalším významom slova svätý je „oddelený“. Boh oddelil izraelský národ od jeho súčasníkov, aby bol „kráľovstvom kňazov a svätým národom“ (Exodus 19:6). Podobne sú kresťania oddelení od neveriacich, ktorí chodia v temnote, ako to opísal Peter: „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla." Tento „oddelený“ aspekt svätosti platí o Biblii, pretože je to kniha oddelená od všetkých ostatných. Je to jediná kniha napísaná samotným Bohom, jediná kniha, ktorá má moc oslobodiť ľudí (Ján 8:32), zmeniť ich životy a urobiť ich múdrymi (Žalm 19:8), posvätiť ich a urobiť svätými (Ján 17:17). Je to jediná kniha, ktorá dáva život, útechu a nádej (Žalm 119:50), a je to jediná kniha, ktorá pretrvá naveky (Matúš 5:18).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa Biblia nazýva Svätá Biblia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries