settings icon
share icon
Otázka

Je Biblia skutočne Slovo Božie?

Odpoveď


Naša odpoveď na túto otázku bude nielen určovať, ako sa pozeráme na Bibliu a na jej dôležitosť v našom živote, ale takisto to bude na nás mať aj večný dopad. Ak je Biblia skutočne Božím Slovom, mali by sme si ju vážiť, študovať ju, poslúchať ju a dôverovať jej. Ak je Biblia Božím Slovom, odmietnuť Bibliu znamená odmietnuť Boha.

Skutočnosť, že Boh nám dal Bibliu, je dôkazom a znázornením Jeho lásky k nám. Výraz "zjavenie" jednoducho znamená, že Boh dáva človeku poznať to, aký je, a ako s Ním môžeme mať správny vzťah. O týchto veciach by sme sa nedozvedeli, ak by ich Boh nezjavil v Biblii. Hoci Boh svoje zjavenie v Biblii odkrýval postupne počas asi 1500 rokov, vždy bolo v ňom obsiahnuté všetko, čo človek potrebuje o Bohu vedieť, aby s Ním mohol mať správny vzťah. Ak je Biblia skutočným Božím Slovom, je konečnou autoritou vo všetkých záležitostiach viery, náboženskej praxe a mravov.

Musíme si položiť otázku: ako si môžeme byť istí, že Biblia je Božím Slovom a nie len dobrou knižkou? Čo je na Biblii také jedinečné; čo ju oddeľuje od všetkých ostatných náboženských spisov všetkých čias? Existuje nejaký dôkaz o tom, že Biblia je skutočne Božím Slovom? Na tieto otázky sa treba sústrediť, ak máme skutočne preskúmať oprávnenosti toho, že Biblia o sebe hovorí ako o samotnom Božom slove, ktoré bolo inšpirované Bohom a je dokonale postačujúce vo všetkých otázkach viery po duchovnej aj praktickej stránke.

Niet pochýb, že Biblia naozaj trvá na tom, že je Božím Slovom. Jasne to vidieť vo veršoch ako 2 Timoteovi 3:15-17, kde sa píše: „. . .od detstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré.”

Aby sme si tieto otázky zodpovedali, musíme sa pozrieť na vnútorné aj vonkajšie dôkazy toho, že Biblia je pravým Božím Slovom. Vnútornými dôkazmi sú časti Biblie, ktoré svedčia o jej božskom pôvode. Jeden z prvých vnútorných dôkazov toho, že Biblia je skutočným Božím Slovom, sa ukazuje v jej jednotnosti. Biblia zostáva jednotnou a bez protirečení od začiatku do konca, a to aj napriek tomu, že v skutočnosti ide o 66 jednotlivých kníh napísaných viac ako 40 autormi (s rôznymi životnými skúsenosťami a osudmi) na troch kontinentoch, v troch rôznych jazykoch a počas obdobia dlhého okolo 1500 rokov. Jej jednotnosť ju odlišuje od všetkých ostatných kníh a je dôkazom božského pôvodu slov, ktoré síce zaznamenali ľudia, ale tých poveril sám Boh.

Ďalším vnútorným dôkazom, ktorý svedčí o tom, že Biblia je skutočným Božím Slovom, sú proroctvá, ktoré sa v nej nachádzajú. Biblia obsahuje stovky podrobných proroctiev týkajúcich sa budúcnosti rôznych národov vrátane Izraela, rôznych miest, budúcnosti človeka a príchodu toho, ktorý bude Mesiášom a Spasiteľom nielen Izraela, ale všetkých, ktorí v Neho uveria. Biblické proroctvá sú na rozdiel od proroctiev z iných náboženských kníh alebo Nostradamových proroctiev veľmi konkrétne a nikdy sa nestalo, že by sa nesplnili. Len v Starej Zmluve sa nachádza viac ako tristo proroctiev o Ježišovi Kristovi. Predpovedali nielen to, kde a do akého rodokmeňa sa narodí, ale aj ako zomrie a že na tretí deň vstane z mŕtvych. Logické vysvetlenie takého naplnenia biblických proroctiev jednoducho neexistuje, jedine že by táto kniha mala božský pôvod. Okrem Biblie žiadna iná náboženská kniha neobsahuje proroctvá takého typu a v takom rozsahu.

Tretím vnútorným dôkazom božského pôvodu Biblie je jej jedinečná autorita a moc. Aj keď je tento dôkaz v porovnaní s predošlými dvoma predsa len subjektívnejší, neuberá to na moci svedectva o jej božskom pôvode. Biblia má jedinečnú autoritu, ktorú nemala v dejinách žiadna iná kniha. Táto autorita a moc sú najlepšie viditeľné v počte životov, ktoré čítanie Biblie zázračne zmenilo. Jej mocou boli vyliečení drogovo závislí, oslobodila homosexuálov, premenila stroskotané existencie, obmäkčila zatvrdnutých kriminálnikov, naprávala hriešnikov a menila nenávisť na lásku. Biblia má dynamickú a premieňajúcu moc, čo je možné jedine preto, že je skutočným Božím Slovom.

Okrem vnútorných dôkazov toho, že Biblia je skutočným Božím Slovom, existujú aj vonkajšie. Jedným z nich je historickosť Biblie. Keďže Biblia podrobne popisuje historické udalosti, jej pravdivosť a presnosť sú predmetom overovania rovnako ako iné historické dokumenty. Pomocou archeologických nálezov a iných písomností bola už mnohokrát potvrdená presnosť a pravdivosť historických naratívov v Biblii. V skutočnosti z nej archeologické nálezy a manuskripty, ktoré biblické naratívy podporujú, urobili najlepšie dokumentovaný materiál celého starovekého sveta. Keď sa venujeme témam náboženstva a doktrín, presnosť a pravdivosť biblických záznamov historických udalostí sú vážnymi indikátormi pravdivosti Biblie a pomáha dosvedčiť, že je skutočne pravým Božím Slovom.

Ďalším vonkajším dôkazom, že Biblia je pravým Božím Slovom, je integrita ľudských autorov. Ako sme už spomínali, Boh použil ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami a osudmi, aby skrze nich bolo zaznamenané Jeho Slovo. Keď skúmame ich životy, niet dôvodu pochybovať o ich čestnosti a pravdivosti. To, že boli ochotní zomrieť (často mučeníckou smrťou) za to, v čo verili, svedčí o tom, že títo obyčajní a čestní ľudia skutočne verili, že k nim prehovoril Boh. Ľudia, čo napísali Novú Zmluvu a mnohí ďalší veriaci (1 Korintským 15:6) poznali pravdivosť svojho posolstva, pretože videli Ježiša a trávili s Ním čas aj po Jeho vzkriesení. Premena, ktorá v nich nastala po tom, ako uvideli vzkrieseného Krista, mala na úžasný dopad na ich životy. Prešli od skrývania sa v strachu k ochote zomrieť za posolstvo, ktoré im Boh zjavil. Ich životy a smrť svedčia o tom, že Biblia skutočne je Božím Slovom.

Posledným vonkajším dôkazom toho, že Biblia je pravým Božím Slovom, je jej nezničiteľnosť. Pre svoju dôležitosť a pre tvrdenie, že je pravým Božím Slovom, Biblia pretrpela viac smrteľných útokov a pokusov o zničenie, než ktorákoľvek iná kniha v dejinách. Od skorých rímskych cisárov ako Dioklecián, cez komunistických diktátorov až po moderných ateistov a agnostikov, Biblia obstála všetky útoky, prežila všetkých útočníkov a dodnes je najpublikovanejšou knihou na svete.

Skeptici odjakživa Bibliu považovali za mytologickú, ale archeológia potvrdila jej historickosť. Protivníci útočia na jej učenie ako na primitívne a zastaralé, ale jej mravný a zákonný koncept a učenie majú pozitívny dopad na spoločnosti a kultúry po celom svete. Aj naďalej je napádaná vedou, psychológiou a politickými zriadeniami, ona však dnes zostáva rovnako pravdivá a podstatná, ako bola aj v čase, keď bola prvýkrát spísaná. Je to kniha, ktorá za posledných 2000 rokov premenila nespočetné množstvo životov a kultúr. Biblia zostáva rovnako silnou, spravodlivou, pravdivou a podstatnou, bez ohľadu na to, ako sa ju odporcovia snažia ohrozovať, zničiť alebo zdiskreditovať. Presnosť, ktorú si zachovala aj napriek všetkým pokusom poškodiť ju, ohroziť ju či zničiť ju, je jasným dôkazom toho, že Biblia je skutočne pravým Božím Slovom. Nemalo by nás prekvapovať, že nech je už Biblia ohrozovaná akokoľvek, vždy zostáva nezmenená a nepoškvrnená. Ježiš predsa povedal: „Nebo aj zem pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú” (Marek 13:31). Po tom, čo sme preskúmali dôkazy, možno bezpochyby povedať: „Áno, Biblia je skutočne Božie Slovo.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Biblia skutočne Slovo Božie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries