Je Biblia skutočne Slovo Božie?Otázka: Je Biblia skutočne Slovo Božie?

Odpoveď:
Naša odpoveď na túto otázku bude nielen predurčovať ako sa na Bibliu pozeráme a aká je jej dôležitosť pre náš život, ale tiež jej konečný večný dopad na nás. Ak je Biblia skutočne Božím Slovom, potom by sme si ju mali vážiť, študovať ju, poslúchať a dôverovať jej. Ak je Biblia Božím Slovom, potom odmietnuť Bibliu znamená odmietnuť Boha.

Skutočnosť, že Boh nám dal Bibliu je dôkazom a ilustráciou Jeho lásky k nám. Výraz "zjavenie" jednoducho znamená, že Boh dáva poznať človeku aký je a ako s Ním môžeme mať správny vzťah. Tieto veci by sme sa nedozvedeli, ak by ich Boh nezjavil v Biblii. Aj keď Božie zjavenie v Biblii prichádzalo postupne počas asi 1500 rokov, vždy tam bolo možné nájsť všetko, čo človek potrebuje vedieť o Bohu, aby s Ním mohol mať správny vzťah. Ak je Biblia skutočným Božím Slovom, potom je konečnou autoritou vo všetkých záležitostiach viery, náboženskej praxe a mravov.

Musíme si položiť otázku ako môžeme vedieť, že Biblia je Božím Slovom, a nie len dobrou knižkou? Čo je take jedinečné na Biblii, čo ju oddeľuje od všetkých ostatných náboženských spisov všetkých čias? Je nejaký dôkaz, že Biblia je skutočne Božím Slovom? Na takéto otázky sa musíme sústrediť, ak máme skutočne preskúmať biblický nárok na jedinečnosť Božieho Slova zjaveného v Biblii, inšpirovaného Bohom a dokonale postačujúceho vo všetkých záležitostiach viery a praxe.

Niet pochýb, že Biblia si nárokuje skutočnosť, že je Božím Slovom. Toto jasne vidieť vo veršoch ako 2 Timoteovi 3:15-17, kde sa píše: “. . .od detstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré.”

Aby sme zodpovedali tieto otázky, musíme sa pozrieť aj na vnútorné aj na vonkajšie dôkazy, že Biblia je pravým Božím Slovom. Vnútornými dôkazmi sú veci, ktoré sú v Biblii, a ktoré svedčia o jej božskom pôvode. Jedným z prvých vnútorných dôkazov, že Biblia je skutočným Božím Slovom je jej jednota. Aj keď v skutočnosti ide o 66 jednotlivých kníh napísaných na troch kontinentoch v troch rôznych jazykoch počas obdobia okolo 1500 rokov viac ako 40 autormi (ktorí mali rôzne osudy), Biblia zostáva jednotnou knihou od začiatku do konca bez protirečení. Táto jednota ju odlišuje od všetkých ostatných kníh a je dôkazom jej božského pôvodu podľa toho ako Boh inšpiroval rôznych ľudí tak, aby zaznamenávali Jeho skutočné slová.

Ďalším vnútorným dôkazom, ktorý svedčí o tom, že Biblia je skutočným Božím Slovom sú podrobné proroctvá, ktoré obsahuje. Biblia obsahuje stovky podrobných proroctiev týkajúcich sa budúcnosti rôznych národov vrátane Izraela, rôznych miest, budúcnosti človeka a príchodu toho, ktorý bude Mesiášom, Spasiteľom nielen Izraela, ale všetkých, ktorí v Neho uveria. Na rozdiel od proroctiev z iných náboženských kníh alebo Nostradamových proroctiev, Biblické proroctvá sú zvlášť konkrétne a nikdy sa nestalo, žeby sa nesplnili. Je viac ako tristo proroctiev o Ježišovi Kristovi len v Starej Zmluve. Bolo predpovedané nielen to, kde sa narodí a do akej rodiny, ale aj ako zomrie, a že znovu vstane na tretí deň. Jednoducho niet logického vysvetlenia splnených proroctiev v Biblii, jedine, že táto kniha má božský pôvod. Nie je žiadna iná náboženská kniha v tomto rozsahu a s takýmto typom proroctiev ako sú v Biblii.

Tretím vnútorným dôkazom božského pôvodu Biblie je jej jedinečná autorita a moc. Aj keď tento dôkaz je snáď subjektívnejší ako predošlé dva vnútorné dôkazy, nič to neuberá na veľmi mocnom svedectve o jej božskom pôvode. Biblia má jedinečnú autoritu, ktorú nemá žiadna iná kniha v dejinách. Táto autorita a moc je najlepšie viditeľná v tom ako bolo bezpočet životov zázračne zmenených čítaním Biblie. Drogovo závislí boli vyliečení jej mocou, homosexuáli boli oslobodení, stroskotané existencie ňou boli premenené, zatvrdnutí kriminálnici boli obmäkčení jej pôsobením, hriešnici sú naprávaní, a nenávisť sa mení na lásku pri čítaní Biblie. Biblia má dynamickú a premieňajúcu moc, ktorou disponuje jedine preto, že je skutočným Božím Slovom.

Okrem vnútorných dôkazov, že Biblia je skutočným Božím Slovom, sú aj vonkajšie. Jedným z nich je historickosť Biblie. Keďže Biblia podrobne popisuje historické udalosti, jej pravdivosť a presnosť sú predmetom overovania rovnako ako iné historické dokumenty. Pomocou archeologických nálezov a iných písomností, historické rozprávania v Biblii boli potvrdené ako presné a pravdivé už mnohokrát. V skutočnosti archeologické nálezy a manuskripty, ktoré podporujú Biblické rozprávanie z nej urobili najlepšie dokumentovaný materiál celého staroveku. Skutočnosť, že Biblia presne a pravdivo zaznamenala historicky overiteľné udalosti je vážnym indikátorom jej pravdivosti, keď hovoríme o náboženských témach, doktrínach, a pomáha dosvedčiť skutočnosť, že je pravým Božím Slovom.

Ďalším vonkajším dôkazom, že Biblia je pravým Božím Slovom je integrita ľudských autorov. Ako už bolo uvedené, Boh použil ľudí s rôznymi osudmi, aby zaznamenali Jeho Slovo pre nás. Keď študujete životy týchto ľudí, niet dôvodu pochybovať o ich čestnosti a pravdivosti. Pri štúdiu ich životov a pri skutočnosti, že boli ochotní zomrieť (často mučeníckou smrťou) zato, v čo verili, rýchlo sa objasní, že títo obyčajní, avšak čestní ľudia skutočne uverili, že Boh k nim prehovoril. Ľudia, čo napísali Novú Zmluvu a mnohí ďalší veriaci (1 Korintským 15:6) poznali pravdivosť svojho posolstva, pretože videli Ježiša a trávili s Ním čas po Jeho vzkriesení. Premena, ktorá sa s nimi stala potom ako uvideli vzkrieseného Krista mala úžasný dopad na týchto ľudí. Prešli od skrývania sa v strachu k ochote zomrieť za posolstvo, ktoré im Boh zjavil. Ich životy a smrť svedčia o tom, že Biblia skutočne je Božím Slovom.

A nakoniec vonkajším dôkazom toho, že Biblia je pravým Božím Slovom je jej nezničiteľnosť. Pre svoju dôležitosť a pre tvrdenie, že je pravým Božím Slovom, Biblia pretrpela viac smrteľných útokov a pokusov ju zničiť ako ktorákoľvek iná kniha v dejinách. Od skorých rímskych cisárov ako Dioklecián, cez komunistických diktátorov až po moderných ateistov a agnostikov, Biblia obstála a pretrvala všetky útoky a útočníkov a je dodnes najpublikovanejšou knihou na svete.

Po celé dejiny skeptici považovali Bibliu za mytológiu, ale archeológia potvrdila jej historickosť. Protivníci útočia na jej učenie ako na primitívne a zastaralé, ale jej mravný a zákonný koncept a učenie majú pozitívny dopad na spoločnosti a kultúry po celom svete. Naďalej je napádaná vedecky, psychológiou a politickými zriadeniami, ale ona zostáva rovnako pravdivá a podstatná dnes ako bola aj v čase, keď bola prvýkrát spísaná. Je to kniha, ktorá premenila nespočetné množstvo životov a kultúr počas posledných 2000 rokov. Akokoľvek sa jej protivníci snažia ju ohrozovať, zničiť alebo diskreditovať, Biblia zostáva rovnako silnou, spravodlivou a pravdivou a rovnakou podstatnou po útokoch ako aj pred nimi. Presnosť, ktorá bola zachovaná napriek všetkým pokusom poškodiť ju, ohroziť či zničiť, je jasným dôkazom toho, že Biblia je skutočne pravým Božím Slovom. Nemalo by nás prekvapovať, že akokoľvek je Biblia ohrozovaná, vždy zostáva nezmenená a nepoškvrnená. Nakoniec, Ježiš povedal: “Nebo aj zem pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú” (Marek 13:31). Po preskúmaní dôkazov, bez pochybností možno povedať: “Áno, Biblia je skutočne Božie Slovo.”Návrat na slovenskú domovskú stránkuJe Biblia skutočne Slovo Božie?