settings icon
share icon
Otázka

Ako mám vedieť, že Biblia nie je len mytológia?

Odpoveď


To, že Biblia vznikla v Božej mysli, ju robí nielen jedinečnou medzi všetkými knihami, ale je jedinečná medzi všetkými pokladmi na zemi. Biblia odhaľuje večný Boží plán vykúpenia padlého ľudstva. Napriek tomu, že sa po celom svete rozšírili miliardy jej výtlačkov, mnohí naďalej pochybujú o jej pravdivosti. Je Biblia mytologickou knihou, alebo je pravdivým, inšpirovaným Božím Slovom? Táto otázka má pre každého človeka, či už o tom vie, alebo nie, najväčší význam.

Mnohé náboženské texty tvrdia, že prinášajú božské posolstvo. Biblia však vyniká tým, že Boh nenechal absolútne žiadny priestor na pochybnosti o tom, či ide o Jeho napísané Slovo. Ak sa niekto úprimne pokúsi preskúmať fakty, zistí, že Biblia má s najväčšou istotou Boží podpis po celej svojej dĺžke. Tie isté ústa, ktoré prehovorili k existencii celého stvorenia, nám dali aj Bibliu.

Na rozdiel od mytológie, má Biblia historický rámec. Jej postavy sú skutoční ľudia žijúci na overiteľných miestach počas historických udalostí. Biblia spomína Nabuchodonozora, Sennacheriba, Kýra, Herodesa, Felixa, Piláta a mnoho ďalších historických postáv. Jej dejiny sa zhodujú s dejinami mnohých národov vrátane egyptskej, chetitskej, perzskej, babylonskej a rímskej ríše. Biblické udalosti sa odohrávajú v geografických oblastiach, ako sú Kanaán, Sýria, Egypt, Mezopotámia a iné. Všetky tieto osvedčené detaily vyvracajú myšlienku, že Biblia je len mytológia.

Na rozdiel od mytológie, má Biblia mnoho potvrdení vo vedách, ako je biológia, geológia, astronómia a archeológia. Oblasť biblickej archeológie sa rozrástla v poslednom jeden a pol storočí, počas ktorého boli objavené státisíce artefaktov. Len jeden príklad: svojho času skeptici používali biblické odkazy na chetitskú civilizáciu ako „dôkaz“, že Biblia je mýtus. Podľa vtedajších vedeckých poznatkov žiadni takíto ľudia ako „Chetiti“ nikdy neexistovali. V roku 1876 sa však uskutočnil prvý zo série objavov a teraz je existencia starovekej chetitskej civilizácie dobre zdokumentovaná. Archeológia naďalej podporuje historickosť Biblie. Ako poznamenal Dr. Henry M. Morris: „Dnes neexistuje jediný nespochybniteľný archeologický nález, ktorý by dokazoval, že Biblia je v akomkoľvek bode chybná.“

Na rozdiel od mytológie, je Biblia napísaná ako história. Lukáš napísal svoje evanjelium ako správu ktorá má „vyrozprávať rad-radom udalosti, ktoré sa u nás stali, 2 ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova“. Lukáš tvrdí, že musel „dôkladne a postupne prebádať všetko od začiatku a napísať ti.. aby si poznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvätili“ (pozri Lukáš 1:1-4). Zahrnul Lukáš do svojho rozprávania aj zázraky? Áno, mnohé z nich. Boli to však zázraky overené očitými svedkami. O dvetisíc rokov neskôr by mohol skeptik označiť Lukášovo rozprávanie za „mýtus“, ale dôkazné bremeno spočíva na skeptikovi. Samotné rozprávanie je starostlivo preskúmaným historickým dokumentom.

Na rozdiel od mytológie, obsahuje Biblia ohromujúci počet splnených proroctiev. Mýty sa s proroctvami neobťažujú, ale celú tretinu Biblie tvoria proroctvá. Biblia obsahuje viac ako 1 800 predpovedí týkajúcich sa viac ako 700 jednotlivých tém, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 8 300 veršoch. Len Starý Zákon obsahuje viac ako 300 proroctiev týkajúcich sa Ježiša Krista, mnohé s úžasnou konkrétnosťou. Mnohé proroctvá sa už naplnili a stali sa skutočnosťou presne podľa predpovedí. Matematická pravdepodobnosť, že by niekto vyslovil takýto počet predpovedí a každá z nich by sa splnila, je na svetelné roky vzdialená od ľudských možností. Tieto zázračné proroctvá sa mohli naplniť len pod nadprirodzeným vedením Toho, ktorý vidí koniec od začiatku (Izaiáš 46:9-10).

Na rozdiel od mytológie, Biblia zmenila nespočetné množstvo životov. Mnohí ľudia však dovolia, aby názory iných - ktorí Bibliu nikdy seriózne neštudovali - formovali ich vlastné názory. Každý z nás si ju musí preštudovať sám. Vyskúšajte si ju. Žite podľa biblických prikázaní a sami zažite dynamickú a premieňajúcu silu tejto úžasnej knihy. Aplikujte jej učenie o odpustení a uvidíte, ako dokáže napraviť narušený vzťah. Uplatňujte jej zásady správcovstva a sledujte, ako sa vaša finančná situácia zlepšuje. Aplikujte jej učenie o viere a pocítite upokojujúcu prítomnosť vo svojom srdci, aj keď prechádzate ťažkou životnou skúškou. Biblia funguje. Existuje dôvod, prečo kresťania v rôznych krajinách po celom svete denne riskujú svoje životy, aby ostatným odhalili životodarnú pravdu tejto pozoruhodnej knihy.

Nakoniec, mnohí, ktorí odmietajú Boha a Jeho zjavené Slovo, tak robia kvôli pýche. Sú takí zaujatí svojím osobným presvedčením, že odmietajú poctivo zvážiť dôkazy. Ak by chceli prijať Bibliu ako pravdivú, museli by sa vážne zamyslieť nad Bohom a svojou zodpovednosťou voči nemu. Prijatie Biblie ako pravdy by si mohlo vyžadovať zmenu životného štýlu. Ako uviedol pastor Erwin Lutzer: „Pravdou je, že len málo ľudí má otvorenú myseľ, najmä pokiaľ ide o náboženské otázky... Takto sa zvrátené doktríny a predsudky ľahko prenášajú z generácie na generáciu.“

Každý rok zomierajú milióny ľudí, ktorí stavili svoju večnú dušu na to, že Biblia nie je pravdivá, a dúfali, že je to len mytologická kniha a že Boh neexistuje. Je to riskantný hazard a stávky sú veľmi vysoké. Vyzývame všetkých, aby čítali Bibliu s otvorenou mysľou; nechajte ju hovoriť samu za seba a nech zistíte, že Božie slovo je pravda (Ján 17:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako mám vedieť, že Biblia nie je len mytológia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries