settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Biblia je Bohom vdýchnutá?

Odpoveď


V 2. Timotejovi 3:16 Pavol hovorí: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti.“ Toto je jediné použitie gréckeho slova theopneustos v Biblii, ktoré znamená „Bohom vdýchnutý, Bohom inšpirovaný, vďaka Božiemu vnuknutiu“, ale aj iné biblické pasáže podporujú základný predpoklad, že Písmo je inšpirované Bohom.

Moc Božieho dychu v božskej inšpirácii preniká celým Písmom. Boh vdýchol „dych života“ do Adama (1. Mojžišova 2:7) a Ježiš „dýchol na nich a povedal im: ,Prijmite Ducha Svätého‘“ (Ján 20:22). V 2. Petrov 1:21 sa dozvedáme, že „proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“. Tu vidíme, že pravdy Písma sú opísané ako pochádzajúce priamo od Boha, nie z vôle pisateľov, ktorých použil na ich zaznamenanie.

Peter poznamenáva, že Pavol napísal o „múdrosti, ktorá mu bola daná“, a že nepočúvanie týchto posolstiev sa deje na nebezpečenstvo čitateľov (2. Petrov 3:15-16). Písmo pochádza od Ducha Svätého, ktorý nám ho dáva „slovami, ktoré učí Duch; a tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne“ (1. Korinťanom 2:13). V skutočnosti berejskí veriaci verne používali inšpirované Božie slovo, aby si overili Pavlovu spoľahlivosť: „každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak“ (Skutky 17:11).

Viera je kľúčová pre to, ako každý prijíma platnosť alebo hodnotu inšpirovaného Božieho slova. „Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne“ (1. Korinťanom 2:14). „Duchovný človek“ je ten, kto dostal dar viery (Efezanom 2:8-9) pre spásu svojej duše. V Hebrejom 11:1 sa píše: „Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme.“ V evanjeliu je spravodlivosť, ktorú Boh zjavil v Písme, ale naša spravodlivosť prichádza a udržiava sa len skrze vieru. „Spravodlivý z viery bude žiť“ (Rimanom 1:17).

Hoci 2. Timotejovi 3:16 je možno jediné miesto v Biblii, kde sa na označenie Božieho slova používa výraz „Bohom vnuknuté“, Písmo je plné podobných tvrdení. Sú to vlastne Božie slová, ktoré nám pripomínajú, že v nich môžeme nájsť jeho pravdu a lásku, ktoré nás môžu viesť vo všetkých aspektoch života. Apoštol Jakub mohol pokojne hovoriť o povahe Písma (a mnohých iných veciach), keď vyhlásil: „Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny“ (Jakubov 1:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Biblia je Bohom vdýchnutá?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries