settings icon
share icon
Otázka

Prečo je dôležité študovať Bibliu v kontexte? Čo je zlé na vytrhávaní veršov z kontextu?

Odpoveď


Je dôležité študovať biblické pasáže a príbehy v ich kontexte. Vytrhávanie veršov z kontextu vedie ku všetkým možným druhom chýb a dezinterpretácií. Pochopenie kontextu začína štyrmi princípmi: doslovný význam (čo hovorí), historické prostredie (udalosti príbehu, komu je určený a ako bol v tom čase chápaný), gramatika (bezprostredná veta a odsek, v rámci ktorých je slovo, alebo fráza)

a syntéza (porovnanie s inými časťami Písma). Kontext je pre biblickú exegézu kľúčový. Keď zohľadníme doslovnú, historickú a gramatickú povahu pasáže, musíme sa zamerať na štruktúru knihy, potom na kapitolu a potom na odsek. Toto všetko je zahrnuté v „kontexte“. Pre ilustráciu, je to ako pozerať sa na mapu sveta na Google Maps a postupne si približovať jeden dom.

Vytrhávanie fráz a veršov z kontextu takmer vždy vedie k nedorozumeniu. Napríklad, keď vytrhneme z kontextu frázu „Boh je láska“ (1. Jána 4:7-16), môžeme si myslieť, že náš Boh miluje všetko a všetkých v každom čase sentimentálnym, romantickým typom lásky. Ale vo svojom doslovnom a gramatickom kontexte sa tu „láska“ vzťahuje na lásku agapé, ktorej podstatou je obeta v prospech druhého, nie sentimentálny, alebo romantický pocit. Historický kontext je tiež kľúčový, pretože Ján oslovoval veriacich cirkvi v prvom storočí a poučoval ich nie len o Božej láske ako takej, ale i o tom, ako rozlíšiť pravých veriacich od falošných učiteľov. Pravá láska – obetavá, blahodarná – je znakom pravého veriaceho (v. 7); kto nemiluje, nepatrí Bohu (v. 8); Boh nás miloval skôr, ako sme my milovali Jeho (v. 9-10); a preto by sme sa mali navzájom milovať a tým dokazovať, že mu patríme (v. 11-12).

Okrem toho, ak vezmeme do úvahy frázu „Boh je láska“ v kontexte celého Písma (syntéza), zabráni nám to prísť k falošnému a príliš bežnému záveru, že Boh je len láska, alebo že Jeho láska je väčšia ako všetky Jeho ďalšie atribúty. Z mnohých iných pasáží vieme, že Boh je tiež svätý a spravodlivý, verný a dôvery-hodný, milostivý a milosrdný, láskavý a súcitný, všemohúci, všadeprítomný a vševediaci atď. Aj z iných pasáží vieme, že Boh nielen miluje, ale aj nenávidí (Žalm 11:5).

Biblia je Slovo Božie, doslova „Bohom vdýchnuté“ (2. Timoteovi 3:16), a je nám prikázané, aby sme ju čítali, študovali a chápali pomocou správnych metód štúdia Biblie a vždy pod vedením Svätého Ducha.

(1. Korinťanom 2:13). Naše porozumenie Biblii je výrazne posilnené, keď hľadíme na kontext. Nie je ťažké nájsť v Biblii miesta, ktoré zdanlivo protirečia iným častiam Písma, ale ak sa pozorne pozrieme na ich kontext a použijeme ako referenciu celé Písmo, pochopíme význam pasáže a zjavné „rozpory“ sa vysvetlia. „Kontext je kráľ“ znamená, že kontext je často určujúci pre význam frázy. Ignorovať kontext znamená dostať sa do obrovskej nevýhody.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je dôležité študovať Bibliu v kontexte? Čo je zlé na vytrhávaní veršov z kontextu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries