settings icon
share icon
Otázka

Ako a kedy bol zostavený kánon Biblie?

Odpoveď


Termín „kánon“ sa používa pri opisovaní kníh, ktoré sú božsky inšpirované a tým pádom patria do Biblie. To, čo je ťažké pri určovaní biblického kánonu je skutočnosť, že Biblia nedáva zoznam kníh, ktoré patria do Biblie. Určovanie kánonu bol proces vodený Židovskými učiteľmi a rabínmi, a neskôr rannými kresťanmi. V konečnom dôsledku, Boh bol ten, ktorý rozhodol, ktoré knihy patria do biblického kánonu. Jedna kniha Svätého písma patrí do kánonu od okamihu, keď Boh inšpiroval jej napísanie. Bolo iba záležitosťou Božieho presvedčenia svojich ľudských nasledovníkov, ktoré knihy by mali byť zaradené do Biblie.

Polemiky okolo kánonu Starej zmluvy boli omnoho menšie v porovnaní s pojednávaním okolo Novej zmluvy. Židovskí kresťania rozpoznali Božích hlásateľov a prijali ich spisy ako vdýchnuté Bohom. Existovali nejaké nesporné debaty vzhľadom na Staro zmluvný kánon. Ale, od 250 roku n. l. prichádza skoro k univerzálnemu súladu, čo sa týka Židovských spisov. Jedine otázne zostávajú Apokrify...s niektorými debatami a diskusiami, ktoré pretrvávajú dodnes. Väčšina židovských scholastikov považuje Apokrify za dobré historické pramene s náboženskými dokladmi, ale mieni, že nie sú na rovnakej úrovni ako Židovské spisy.

Pre Novú zmluvu, proces rozpoznávania a zbierky začína v prvých storočiach kresťanskej cirkvi. Niektoré Novo zmluvné knihy bývajú čoskoro rozpoznané. Pavel rozpoznáva Lukášove spisy, že majú rovnakú autoritu ako Stará zmluva (1 Timoteovi 5:18; tiež 5 Mojžišova 25:4 a Lukáš 10:7). Peter rozpoznáva Pavlovo písanie ako Sväté Písmo (2 Petrova 3:15-16). Niektoré knihy Novej zmluvy krúžili medzi cirkvami (Kolosenským 4:16; 1 Tesalonickým 5:27). Kliment Rímsky spomína aspoň osem kníh Novej zmluvy (95 rok n. l.). Ignácius Antiochijský uznáva okolo sedem kníh (115 rok n. l.). Polykarp, učeník apoštola Jána, priznáva 15 kníh (108 rok n. l.). Neskôr Ireneus spomína 21 kníh (185 rok n. l.). Hypolitus priznáva 22 kníh (170-235 rok n. l.). novo zmluvné knihy, ktoré vyvolali najviac polemiky boli Židom, Jakuba, 2 Petrova, 2 Jána a 3 Jána. Prvý „kánon“ bol Muratorivský Kánon, ktorý bol zostavený 170 roku n. l. Muratorivský Kánon zahŕňal všetky knihy Novej zmluvy okrem Židom, Jakuba a 3 Jána. Laodicejský koncil 363 roku n. l. stanovil, že sa jedine Stará zmluva (s Apokrifmi) a 27 kníh Novej zmluvy môžu čítať v cirkvách. Koncil v Hype (393 roku n. l.) a koncil v Kartagu (397 roku n. l.) tiež potvrdzujú rovnakých 27 kníh ako autoritu.

Koncily uplatňujú niečo podobné ako dole uvedené princípy, aby sa utvrdilo, či je kniha Novej zmluvy naozaj inšpirovaná Duchom Svätým: 1) Či bol autor apoštol alebo jemu blízky spolupracovník? 2) Či je kniha prijatá od väčšiny Kristovho Tela? 3) Či kniha obsahuje dôslednosť doktríny a ortodoxného učenia? 4) Či kniha obsahuje dôkazy o vysokej morálke a duchovných hodnotách, ktoré odzrkadľujú dielo Ducha Svätého? Znova, rozhodne je dôležité, aby sa zapamätalo, že je cirkev tá, ktorá určila kánon. Ani jeden koncil rannej cirkvi nerozhodol, čo je kánon. Jedine Boh, a iba Boh bol ten, ktorý určil, ktoré knihy patria do Biblie. Šlo iba o to, aby Boh presvedčil svojich nasledovníkov v to, čo už vopred rozhodol. Ľudský proces zbierania kníh nebol dokonalý, ale Boh vo svojej suverenite, aj napriek našim nevedomostiam alebo tvrdohlavosti priviedol rannú cirkev k tomu, aby spoznali knihy, ktoré On inšpiroval.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako a kedy bol zostavený kánon Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries