settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že je Biblia inšpirovaná?

Odpoveď


Keď ľudia povedia, že je Biblia inšpirovaná, pod tým sa chápe, že Boh nadprirodzene vplýval na ľudí, autorov Písma na taký spôsob, že to, čo napísali bolo v úplnosti Božie slovo. V kontexte Písma, slovo inšpirácia jednoducho znamená „Bohom -Vdýchnuté“. Inšpirácia nám komunikuje, že je Biblia opravdivé Božie slovo, ktoré činí Bibliu jedinečnou knihou medzi všetkými ostatnými.

Kým existujú rôzne názory o tom, do ktorej miery je Biblia inšpirovaná, niet pochýb, že Biblia sama o sebe tvrdí, že je každé slovo v každej časti Biblie vdýchnuté Bohom (1 Korinťanom 2:12-13; 2 Timoteovi 3:16-17). Tento názor o Písme sa zvyčajne nazýva „úplne doslovne“ inšpiráciou. To znamená, že sa inšpirácia vzťahuje na samotné slová (doslovná inšpirácia) a nie iba koncept alebo myšlienka; tiež, že sa inšpirácia vzťahuje na všetky časti Písma a na všetky témy Písma (úplná inšpirácia). Sú ľudia, ktorí veria, že iba určité časti Biblie sú inšpirované, alebo iba myšlienky alebo koncept, ktorý sa vzťahuje na náboženstvo je inšpirovaný, ale takýto pohľad na inšpiráciu vynecháva to, čo Biblia potvrdzuje sama o sebe. Úplná doslovná inšpirácia je podstatou vlastnosti Božieho slova.

Do akej miery sa inšpirácia rozširuje sa jasne vidí v 2 Timoteovi 3:16-17: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ Tento verš nám hovorí, že je Písmo Bohom vdýchnuté a pre nás užitočné. Nie sú inšpirované iba niektoré časti Biblie, ktoré sa vzťahujú na náboženské doktríny, ale každá časť, počnúc od 1 Mojžišovej po Zjavenie Jána, všetko je Božie slovo. Preto, že je Písmo vdýchnuté Bohom, samým tým je i autoritou, keď ide o ustanovenie doktríny a je dostatočné, aby naučilo človeka, ako môže mať správny vzťah s Bohom, „výchova v spravodlivosti“. Biblia nehovorí iba, že je Bohom inšpirovaná, ale má aj schopnosť zmeniť nás a učiniť „dokonalými“, vždy pripravenými na dobré dielo.

Iný verš, ktorý sa vzťahuje na inšpiráciu Písma je zapísaný v 2 Petrovej 1:21. Tento verš nám hovorí: „Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.“ Tento verš nám pomáha pochopiť, že aj keď ľudia boli tí, čo písali Písmo, slová, ktoré písali boli Bože slová. I keď Boh používal ľudí rozličných vlastností a štýlu písania, On božsky inšpiroval každé slovo, ktoré napísali. Aj sám Ježiš potvrdil úplnú a doslovnú inšpiráciu Písma, keď povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.“ (Matúš 5:17-18). V týchto veršoch Ježiš upevňuje pravdivosť Písma do najmenšieho detailu a najmenšieho znamienka interpunkcie – preto, že je to Božie slovo.

Pretože je celé Písmo inšpirované Božie slovo, môžeme tak uzavrieť, že je i neomylné a autoritatívne. Správny pohľad na Boha vodí osobu ku správnemu pohľadu na Jeho slovo. Pretože je Boh všemohúci, vševediaci a úplne dokonalý, Jeho slovo vo svojej prirodzenosti bude mať rovnaké vlastnosti. Rovnaké verše, ktoré upevňujú základ inšpirácie Písma, sú tie isté, ktoré upevňujú základ neomylnosti a autority. Biblia je bezpochybne tým čím sa aj predstavuje – nesporné autoritatívne Božie slovo ľudstvu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že je Biblia inšpirovaná?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries