settings icon
share icon
Otázka

Treba brať zázraky v Biblii doslovne?

Odpoveď


Áno, zázraky v Biblii treba brať doslovne. Celé Písmo treba chápať doslovne, okrem tých častí, ktoré sú jasne určené ako symbolické. Príkladom symboliky je Žalm 17:8. Nie sme doslova zrenicami v Božích očiach, ani Boh nemá doslova krídla. Ale zázraky nie sú symbolické udalosti; sú to skutočné udalosti, ktoré sa skutočne stali. Každý zo zázrakov v Biblii slúžil svojmu účelu a dosiahol niečo, čo sa nedalo dosiahnuť iným spôsobom.

Najstarší a najhlbší zázrak zo všetkých bol zázrak stvorenia. Boh stvoril všetko ex nihilo – z ničoho – a každý nasledujúci zázrak posilnil Jeho neuveriteľnú moc. Kniha Exodus je plná zázračných udalostí, ktoré Boh použil na uskutočnenie svojej vôle. Morové rany v Egypte, počnúc tým, že sa Níl zmenil na krv (2. M 7:17) a končiac smrťou prvorodených v Egypte (2. Mojžišova 12:12), boli doslovnými udalosťami, ktoré nakoniec spôsobili, že faraón oslobodil Izraelitov z otroctva. Ak mor nebol, prečo faraón nechal ľudí odísť? A ak k smrti prvorodených nikdy nedošlo, potom Boh v tú noc nepohol Egyptom a Izraeliti nemali dôvod natierať ich veraje krvou. Ak by to tak bolo, potom je predobraz Ježišovej preliatej krvi na kríži neplatný, čo zase spochybňuje samotné ukrižovanie. Akonáhle začneme pochybovať o realite akéhokoľvek zázraku, musíme ignorovať všetko, čo Biblia hovorí, že vyplynulo z tohto zázraku, čo v konečnom dôsledku spochybňuje celé Písmo.

Medzi najznámejšie starozákonné zázraky patrí rozdelenie Červeného mora (Exodus 14), počas ktorého sa utopil faraón a veľká časť jeho armády. Ak je incident symbolický, potom môžeme dôverovať zvyšku príbehu? Naozaj Izraeliti opustili Egypt? Naozaj ich faraónova armáda nasledovala, a ak áno, ako Izraeliti unikli? Žalm 78 je jednou z mnohých pasáží, kde Boh pripomína Izraelitom zázraky, ktoré vykonal, keď ich vyslobodil z egyptského otroctva. Tieto zázraky tiež zvýšili povedomie okolitých národov o Bohu Jehovah a dokázali, že On je jediný, pravý Boh (Jozua 2:10). Ich pohanské modly z dreva a kameňa neboli schopné takýchto zázrakov.

V Novom zákone Ježiš vykonal množstvo zázrakov, počnúc tým na svadbe v Káne, kde premenil vodu na víno (Ján 2:1-10). Jeho najpozoruhodnejším zázrakom bolo pravdepodobne vzkriesenie Lazara po tom, čo bol štyri dni mŕtvy (Ján 11). Všetky zázraky Ježiš urobil preto, aby dokázal, že je skutočne tým, za koho sa vydáva – Božím Synom. Keď utíšil búrku v Matúšovi 8, dokonca aj učeníci boli ohromení: „Muži boli ohromení a pýtali sa: ‚Čo je to za človeka? Dokonca aj víchor a more ho poslúchajú!‘“ (v. 27). Ak Ježišove zázraky neboli skutočné, potom sú správy v evanjeliách o Ježišových uzdraveniach len peknými príbehmi a títo ľudia zostali sužovaní chorobami, čo spochybňovalo Jeho súcit (Matúš 14:14; Marek 1:41). Ak skutočne nenasýtil tisíce ľudí niekoľkými chlebmi a rybami, títo ľudia zostali hladní a Ježišove slová „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ (Ján 6:26) nemajú vôbec žiadny význam. Ale Ježiš uzdravoval, stvoril potravu pre tisíce, premenil vodu na víno a vzkriesil Lazara z mŕtvych. Ján 2:23 nám hovorí, že mnohí v Neho uverili pre zázraky.

Všetky zázraky mali svoj účel – dokázať, že Boh je ako nikto iný, že má úplnú kontrolu nad stvorením, a že ak dokáže všetky tieto zázračné veci, nič v našich životoch nie je preňho príliš ťažké zvládnuť. Chce, aby sme Mu dôverovali a vedeli, že aj v našich životoch dokáže robiť zázraky. Ak sa zázraky nestali, ako potom môžeme dôverovať všetkému, čo nám hovorí Biblia? Ako môžeme dôverovať biblickej dobrej zvesti o večnom živote skrze Krista? Keď začneme pochybovať o akejkoľvek časti Písma, celé Božie Slovo je podozrivé a otvárame dvere klamstvám a prekrúcaniam Satana, ktorý sa snaží zničiť našu vieru

(1. Petra 5:8). Bibliu treba čítať a chápať doslovne, vrátane záznamov o zázrakoch.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Treba brať zázraky v Biblii doslovne?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries