settings icon
share icon
Otázka

Ako ľudia vedeli o Bohu predtým, ako mali dostupnú Bibliu?

Odpoveď


Aj keď ľudia nemali písané Slovo Božie, neboli bez schopnosti prijať Boha, pochopiť Ho a poslúchať Ho. V skutočnosti je dnes veľa oblastí sveta, kde Biblia nie je dostupná, no ľudia vedia o Bohu. Ide o otázku zjavenia – Boh zjavuje človeku to, čo chce, aby sme o ňom vedeli. Hoci Biblia nie vždy existovala, vždy existovali prostriedky na to, aby človek mohol prijať a pochopiť Božie zjavenie. Existujú dve kategórie zjavení, všeobecné a špeciálne.

Všeobecné zjavenie sa zaoberá tým, čo Boh univerzálne oznamuje celému ľudstvu. Rimanom 1:20 hovorí: „Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie“. Žalm 19:1–4 ďalej vysvetľuje, že stvorenie jasne hovorí o Bohu jazykom, ktorému všetci rozumejú. „Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas.“ (verše 3 a 4). Nikto sa nemôže vyhovárať na nevedomosť. Pre ateistu neexistuje žiadne alibi a pre agnostika neexistuje žiadne ospravedlnenie.

Ďalší aspekt všeobecného zjavenia – toho, čo Boh zjavil každému – je prítomnosť nášho svedomia. „Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil.“ (Rímskym 1:19). Ľudia, pretože majú nehmotnú podstatu, si uvedomujú, že Boh existuje. Tieto dva aspekty všeobecného zjavenia sú zjavné

v mnohých príbehoch misionárov, ktorí sa stretli s domorodými kmeňmi, ktoré nikdy nevideli Bibliu, ani nepočuli o Ježišovi. No keď im bol predstavený plán spasenia, vedeli, že Boh existuje, pretože videli dôkazy o Ňom v prírode, a vedeli, že potrebujú Spasiteľa, pretože ich svedomie usvedčovalo z ich hriechu.

Okrem všeobecného zjavenia existuje aj špeciálne zjavenie, ktoré Boh používa, aby ukázal ľudstvu seba a svoju vôľu. Špeciálne zjavenie neprichádza ku všetkým ľuďom, ale iba k určitým ľuďom v určitých časoch. Príkladmi špeciálneho zjavenia z Písma bolo losovanie (Skutky 1:21-26, tiež Príslovia 16:33), Urim a Thummim (špeciálny druh losu, ktorý používal Veľkňaz – pozri Exodus 28:30; Numeri 27:21 ; Deuteronómium 33:8; 1. Samuelova 28:6; a Ezdráš 2:63), sny a videnia (Genesis 20:3,6; Genesis 31:11-13,24; Joel 2:28), zjavenia sa anjela Hospodinovho (1. Mojžišova 16:7-14; Exodus 3:2, 2. Samuelova 24:16; Zachariáš 1:12) a služba prorokov (2. Samuelova 23:2; Zachariáš 1:1). Tieto odkazy nie sú úplným zoznamom, ale mali by slúžiť ako dobré príklady tohto typu zjavenia.

Biblia, ako ju poznáme, je tiež formou zvláštneho zjavenia. Je však kategóriou sama o sebe, pretože vďaka nej už iné formy zvláštneho zjavenia pre dnešok nie sú nevyhnutne potrebné. Dokonca aj Peter, ktorý bol spolu s Jánom svedkom toho, ako sa Ježiš rozprával s Mojžišom a Eliášom na vrchu premenenia (Matúš 17; Lukáš 9), vyhlásil, že táto mimoriadna skúsenosť nemá takú dôležitosť, ako prorocké slovo

(2. Petra 1:19). Je to preto, že Biblia je napísaná forma všetkých informácií, ktoré Boh chce, aby sme vedeli o Ňom a Jeho pláne. V skutočnosti Biblia obsahuje všetko, čo potrebujeme vedieť, aby sme mali vzťah s Bohom.

Takže predtým, než bola dostupná Biblia, Boh použil množstvo prostriedkov, aby odhalil seba a svoju vôľu ľudstvu. Je úžasné, že Boh nepoužil len jeden spôsob. Sme vďační, že nám Boh dal svoje písané Slovo a zachoval ho pre nás dodnes. Nie sme vydaní na milosť niekomu inému, kto nám povie, čo povedal Boh; môžeme sami študovať to, čo povedal!

Samozrejme, najjasnejším zjavením Boha bol Jeho Syn, Ježiš Kristus (Ján 1:14; Hebrejom 1:3). Keď Ježiš na seba vzal ľudskú podobu, aby kráčal medzi nami po tejto zemi, už to samo o sebe povedalo veľa. Keď zomrel za naše hriechy na kríži, nezostali sme na pochybách, že Boh je láska (1. Jána 4:10).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako ľudia vedeli o Bohu predtým, ako mali dostupnú Bibliu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries