settings icon
share icon
Otázka

Je Biblia rozprávka?

Odpoveď


Obvinenie, že Biblia nie je nič iné ako rozprávka alebo zbierka pekných príbehov, nie je nové. Biblia je bezpochyby najvplyvnejšou knihou, akú svet kedy poznal, ktorá zmenila nespočetné množstvo životov. Prečo by teda otázka, či Biblia je alebo nie je rozprávka, mala byť oprávnená v srdciach mnohých ľudí na celom svete?

Od 1. Mojžišovej až po knihu Zjavenie čítame príbeh o večnom Božom zámere vykúpiť padlý svet. Biblia, ktorej autorom je Boh, je najväčším literárnym dielom na svete a v priebehu vekov zástupy ľudí strávili svoj život ohlasovaním jej pravdy. Mnohí dokonca priniesli najvyššiu obeť, aby iní mohli jednoducho držať v rukách výtlačok jej stránok. Napriek tomu nikdy neexistovala kniha, ktorá by bola tak zúrivo napádaná ako Biblia. Bibliu zakazovali, pálili, vysmievali sa jej, zosmiešňovali ju a hanobili. Mnohí boli usmrtení len za to, že vlastnili Bibliu. Ale myšlienka, že Biblia je rozprávka, stále pretrváva.

„Knieža tohto sveta“ zaslepuje ľudí pred pravdou od počiatku vekov. Svoje „dielo“ na zemi začal tým, že spochybnil Božie slová (1. Mojžišova 3:1-5), a odvtedy to robí stále. Všade, kam sa pozrieme, sa šíri falošné učenie - v televízii a rozhlase, v knihách a časopisoch, na našich školách a univerzitách, a žiaľ, dokonca aj v niektorých cirkvách a kresťanských vysokých školách, teda na miestach, kde by sa mala pravda Božieho slova najrozhodnejšie brániť. Keď sa deti učia, že naši predkovia vyliezli z oceánu pred mnohými vekmi, neodsunuli sme stvorenie a Adama a Evu do pozície rozprávky? Je to to isté, keď nám vedci a akademici hovoria, že mrháme čas hľadaním „mytologickej“ Noemovej archy.

V skutočnosti, keď mnohí v cirkvi, aby upokojili akademický svet, pripúšťajú reinterpretáciu 1. Mojžišovej, aby sa prispôsobili modernému evolučnému mysleniu, posolstvo vyslané do sveta je, že Biblia zrejme znamená niečo iné, než čo vyjadrujú jej jednoduché, obyčajné slová. Keď nadprirodzené udalosti v Biblii označujú prírodovedci za alegórie, je pochopiteľné, že tí, ktorí Bibliu nikdy neštudovali, môžu byť zmätení, pokiaľ ide o jej pravdivosť. Ako je pravdepodobné, že tí, ktorí nikdy nevyužili pravdu Božieho slova, uveria v hovoriaceho osla alebo rybu, ktorá pohltí človeka a vypľuje ho na breh, alebo ženu, ktorá sa zmení na soľný stĺp?

Biblia však určite nie je rozprávka. V skutočnosti Bibliu „vnukol Boh“ (2. Timotejovi 3:16), a to v podstate znamená, že ju napísal Boh. Jej ľudskí autori písali od Boha, keď ich viedol Duch Svätý (2. Petrov 1:21). Preto je tento Bohom utkaný text s takmer trištvrte miliónom slov od začiatku do konca dokonale zladený a neobsahuje žiadne rozpory, hoci jeho šesťdesiatšesť kníh má štyridsať rôznych autorov z rôznych oblastí života, je napísaný v troch rôznych jazykoch a jeho dokončenie trvalo takmer šestnásť storočí. Ako by sme mohli mať takúto úžasnú zhodu, keby ruky autorov neviedol Boh? Spravodlivý Boh by nikdy neinšpiroval k omylom. Spravodlivý Boh by nenazval Písmo plné chýb „svätým a pravdivým“. Milosrdný Boh by netvrdil, že jeho slovo je dokonalé, keby nebolo, a vševediaci Boh by ho mohol napísať tak, aby bolo dnes rovnako aktuálne ako pred tisíckami rokov.

Historickosť Biblie opakovane potvrdzuje biológia, geológia aj astronómia. A hoci Biblia nemusí vždy súhlasiť s prírodovedeckými hypotézami, nie je v rozpore so žiadnymi pravdivými, overenými vedeckými faktami. V archeológii sa za posledných sto rokov podarilo vyniesť na svetlo sveta pokladnicu biblických právd, ktoré učenci po stáročia spochybňovali alebo o nich pochybovali, ako napríklad zvitky od Mŕtveho mora, čadičový kameň s nápisom „Dávidov dom“, zvitok amuletu zo 7. storočia pred Kristom s Božím menom a kameň s menom a titulom Poncia Piláta, judského miestodržiteľa, ktorý nariadil popravu Ježiša Krista. Biblia je bezpochyby najlepšie zdokumentovanou knihou zo starovekého sveta, pričom existuje viac ako 24 000 celých alebo čiastočných biblických rukopisov. Žiadny iný staroveký dokument nemá takmer toľko dôkazov, ktoré by potvrdzovali jeho spoľahlivosť.

Ďalším dôkazom božského autorstva Biblie je obrovské množstvo podrobných biblických proroctiev, ktoré sa splnili presne tak, ako boli predpovedané. Vidíme napríklad žalmistu, ktorý hovorí o ukrižovaní Ježiša Krista takmer tisíc rokov predtým, ako k nemu došlo (Žalm 22), a stovky rokov predtým, ako bolo ukrižovanie vôbec vymyslené! Jednoducho povedané, bolo by nemožné, aby ľudské bytosti videli tak ďaleko do budúcnosti s takou presnosťou a správnosťou stovky krát. Bolo by skutočne úplne nelogické veriť, že tieto dokázané proroctvá sú niečím iným ako Božím dielom. Mimochodom, a to je úžasné, odborníci na pravdepodobnosť nám hovoria, že matematická pravdepodobnosť, že sa práve štyridsaťosem proroctiev týkajúcich sa jednej osoby (t. j. Krista) splní tak, ako bolo predpovedané, je jedna ku desiatim na 157. mocninu!

Najväčším dôkazom toho, že Biblia nie je rozprávka, je však nespočetné množstvo životov, ktoré sa na jej stránkach zmenili. Sväté pravdy Biblie, používané Božím Duchom, premenili milióny hriešnikov na svätých. Drogovo závislí sa vďaka nej vyliečili, homosexuáli sa vďaka nej oslobodili, opustení a mŕtvi sa vďaka nej premenili, zatvrdnutí zločinci sa vďaka nej napravili, hriešnici boli vďaka nej pokarhaní a nenávisť sa vďaka nej zmenila na lásku. Žiadne čítanie „Popolušky“ alebo „Snehulienky a siedmich trpaslíkov“ nemôže spôsobiť takúto zmenu v duši človeka. Biblia má však dynamickú a premieňajúcu moc, ktorá je možná len preto, že je to skutočne Božie Slovo.

Vo svetle vyššie uvedeného je teda väčšou otázkou, ako by niekto mohol neveriť v tieto presvedčivé, Bohom vdýchnuté, bezchybné a život premieňajúce pravdy? Nanešťastie, odpoveď je v skutočnosti jednoduchá. Boh povedal, že ak mu neotvoríme svoje srdce, neotvorí nám oči pre pravdu. Ježiš sľúbil, že Duch Svätý nás bude učiť (Ján 14:26) a bude nás viesť k pravde (Ján 16:13). A Božia pravda sa nachádza v Božom slove (Ján 17:17). Pre tých, ktorí veria, sú teda tieto posvätné slová samotným životom, ale pre tých, ktorí nemajú Ducha, je Biblia iba bláznovstvom (1. Korinťanom 2:14).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Biblia rozprávka?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries