settings icon
share icon
Otázka

Aké je biblické učenie o osvietení?

Odpoveď


Jednoducho povedané, osvietenie v duchovnom zmysle znamená „zapnutie svetla“ porozumenia v určitej oblasti. Keď sa Božie osvietenie zaoberá novým poznaním, alebo budúcimi vecami, nazývame ho „proroctvo“. Keď sa osvietenie zaoberá porozumením a aplikáciou už daných vedomostí, nazývame to „osvietenie“. Vynára sa otázka: „Ako Boh osvecuje mysle tých, ktorí študujú Jeho Slovo?”

Najzákladnejšou úrovňou osvietenia je poznanie hriechu; bez tohto poznania je všetko ostatné zbytočné. Žalm 18:29 hovorí: „Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvecuje temnotu.“ Žalm 119, najdlhšia kapitola v Biblii, je piesňou o Božom Slove. Verš 130 hovorí: „Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými.“ Tento verš stanovuje základnú metódu Božieho osvietenia. Keď Božie Slovo vstúpi do srdca človeka, dáva svetlo a porozumenie. Z tohto dôvodu nám opakovane hovoria, aby sme študovali Slovo Božie. Žalm 119:11 hovorí: „Skryl som tvoje slovo vo svojom srdci, aby som proti tebe nezhrešil.“ Verše 98 a 99 hovoria: „ Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje naveky. Múdrejší som než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach.“

Pravidelné štúdium Božieho slova nám dáva vedenie a porozumenie v rôznych životných otázkach. Toto je prvá metóda Božieho osvietenia a východiskový bod pre nás všetkých. V žalme 119 nachádzame aj iný typ Božieho osvietenia. Verš 18 hovorí: „Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona.“ Tieto „divy“ nie sú nové zjavenia, ale veci, ktoré boli napísané dávno predtým a čitateľ im práve teraz porozumel. Podobne verš 73 hovorí: „Tvoje ruky ma utvorili a upevnili, pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy“. Je to prosba o osobné porozumenie pri aplikovaní Božieho slova. Pätnásťkrát žalmista

v tomto žalme od Boha žiada, aby ho vyučoval, alebo aby mu dal porozumieť jeho zákonom.

Ján 14:26 je pasáž, ktorá niekedy vyvoláva polemiku ohľadom osvietenia: „No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ Ježiš pred smrťou hovoril so svojimi učeníkmi v hornej miestnosti a dával im posledné pokyny . Táto špeciálna skupina mužov mala byť zodpovedná za šírenie dobrej zvesti o Ježišovi Kristovi do celého sveta. Strávili s Ním tri a pol roka, sledovali Jeho zázraky a počúvali Jeho učenie. Pri odovzdávaní tohto posolstva zvyšku sveta potrebovali špeciálnu Božiu pomoc, aby si presne zapamätali to, čo majú odovzdať. Ježiš povedal, že Duch Svätý ich bude učiť a pripomínať im, čo bolo povedané, aby to mohli rozprávať ďalším ľuďom. Hoci tento verš učí, že apoštoli dostanú Božiu pomoc pri písaní evanjelií, nehovorí, že Duch urobí to isté pri všetkých veriacich.

Čo je teda osvecujúcim dielom Ducha Svätého vo veriacich? Efezanom 1:17-18 nám hovorí, že Duch dáva múdrosť a zjavenie týkajúce sa Ježiša Krista a otvára oči pochopenia, aby sme mohli poznať Boží zámer pre naše životy. V 1. Korinťanom 2:10-13 Boh zjavuje svoje plány s nami prostredníctvom svojho Ducha, ktorý nás učí duchovným veciam. Kontext tu poukazuje na Slovo Božie ako na to, čo bolo zjavené. Duch Boží nás vždy bude smerovať na Slovo Božie. Ako povedal Ježiš svojim učeníkom v Jánovi 16:12-15, Duch opakuje to, čo už povedali Otec a Syn. Toto opakovanie nám pomáha zapamätať si a plne počuť, čo nám Boh už povedal. Niekedy musíme veci počuť niekoľkokrát, kým ich skutočne „počujeme“. Vtedy prichádza Duch Svätý.

Jedna vec, ktorá sa v diskusii o osvietení niekedy prehliada, je jeho účel. Môže sa zdať, že celý účel osvietenia je presné a akademické porozumenie Božieho Slova. Niet pochýb o tom, že Boh chce, aby sme presne pochopili, čo nám dal. Slová majú význam a my musíme venovať pozornosť detailom v týchto slovách. Akademické chápanie faktov však nikomu neprospieva, pokiaľ ich prakticky neaplikuje.

Keď sa vrátime k žalmu 119, nájdeme účelové vyhlásenia spojené s veršami o osvietení. „Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch.“ (v. 27), „Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridŕžal a zachovával ho celým srdcom.“ (v. 34), „aby som poznal tvoje prikázania.“ (v. 125), „urob ma chápavým, aby som žil.“ (v. 144). Osvietenie vždy vedie ku konaniu. Boh nám pomáha pochopiť Jeho Slovo, aby sme boli schopní žiť v jeho svetle. 1. Jána 1:6 nás vyzýva: „Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda“. Mohli by sme to parafrázovať takto: „Ak hovoríme, že sme boli osvietení, no stále chodíme v tme, klameme o tom, že rozumieme Božiemu Slovu.“ Duch Boží, ktorý nás osvecuje, aby sme porozumeli Božiemu Slovu, nás vedie, aby sme podľa neho aj žili. Rimanom 8:14 hovorí: „Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia.“ Osvecujúce dielo Ducha Svätého v našich životoch je potvrdením, že sme skutočne Božími deťmi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké je biblické učenie o osvietení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries